Sąd Arbitrażowy przyznał OT Logistics zabezpieczenie wobec Allianz ZBWarszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej potwierdził tymczasowe zabezpieczenie przyznane OT Logistics w zakresie zakazania Allianz ZB (AZ) wykonywania praw z umowy zastawu na akcjach Luka Rijeka, podała spółka.

"Spółka otrzymała pismo z Sądu Arbitrażowego obejmujące ostateczne postanowienie (award), zgodnie z którym Sąd Arbitrażowy:

1) uchylił tymczasowe zabezpieczenie przyznane spółce w zakresie, w jakim odnosiło się ono do zawieszenia wszelkich skutków prawnych, jakie mogłyby zostać wywołane przez zawiadomienie; oraz

2) potwierdził tymczasowe zabezpieczenie przyznane spółce w zakresie, w jakim odnosiło się ono do zakazania AZ egzekwowania ewentualnych praw AZ wynikających z umowy zastawu na akcjach Luka Rijeka d.d. zawartej pomiędzy spółką a AZ dnia 15 września 2017 r., które mogłyby przysługiwać AZ w związku z doręczeniem spółce zawiadomienia" - czytamy w komunikacie.

Ochrona przyznana spółce na mocy postanowienia wygaśnie, jeżeli spółka nie złoży kaucji (guarantee deposit) na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń AZ wynikających z umowy wspólników w terminie przewidzianym przez Sąd Arbitrażowy oraz nie zostanie podtrzymana przez Sąd Arbitrażowy w kolejnym orzeczeniu wydanym w terminie przewidzianym w postanowieniu, wskazano także.

Pod koniec czerwca OT Logistics wypowiedział Allianz ZB umowę o sprawowaniu kontroli operacyjnej nad chorwacką spółką Luka Rijeka. W połowie sierpnia OT Logistics złożyło powództwo przeciwko Allianz ZB przed Stałym Sądem Arbitrażowym w Zagrzebiu.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 982,65 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)