"135 mld zł w naszym kluczowym programie drogowym (...), ale jeżeli jeszcze dołożymy do tego wsparcie do dróg samorządowych - 36 mld zł, to mamy 171 mld zł przeznaczonych na infrastrukturę drogową w Polsce, czyli ok. 40 mld euro. To na pewno robi bardzo silne wrażenie" - mówił minister, który uczestniczył w czwartek w uroczystych obchodach 200. rocznicy powstania Centralnej Administracji Drogowej.

Podkreślił, że polski system drogowy jest częścią infrastruktury europejskiej. "Jesteśmy częścią dwóch korytarzy europejskich, ale bardzo nam zależy, żeby powstał trzeci korytarz, o który zabiegamy, już dziesiąty (w UE - dop. red.), czyli korytarz budowany wzdłuż S19, S8, S61 - czyli Via Carpatia" - dodał.

Zaznaczył, że ws. budowy Via Carpatia rządowi udało się zbudować "olbrzymi consensus w UE".

"Udało nam się wynegocjować na poziomie europejskim, że finansowanie tego korytarza już teraz będzie możliwe, dlatego że Via Carpatia znalazła się w tzw. załączniku do rozporządzenia o CEF (Instrument finansowy UE "Łącząc Europę", który wspiera rozwój min. sieci transportowej UE - dop. red.) (...) nadając temu korytarzowi rangę strategicznego. My też traktujemy Via Carpatię nie tylko jako korytarz komunikacyjny, ale również też jako korytarz rozwojowy" - mówił.

Kwieciński dodał, że przy najbliższym przeglądzie polityki transportowej UE, który będzie w 2023 r. "zakładamy, że Via Carpatia zostanie włączona do korytarzy europejskich".

Podkreślił, że na szlaki komunikacyjne, kolejowe i drogowe trzeba patrzeć przede wszystkim jako na "korytarze rozwoju kraju". "Wzdłuż nich koncentruje się rozwój" - ocenił i dodał, że "wyraźnie to zaznaczono" w ostatniej wizji polityki transportowej UE.

Jak mówił, węzły komunikacyjne są najważniejszymi punktami rozwoju kraju. "To również znajduje odpowiedź w działaniach, w polityce gospodarczej w naszym kraju - infrastruktura bardzo silnie oddziałuje na gospodarkę w długim okresie. Są to zarówno efekty popytowe w krótkim okresie, (...) ale również podażowe w dłuższym okresie" - dodał.

Minister inwestycji i rozwoju podsumował, że w najbliższym czasie kluczowym wyzwaniem będzie "zapewnienie intermodalności i multimodalności" transportu w Polsce, a przykładem na to będzie Centralny Port Komunikacyjny (CPK).

"CPK stanie się jednym z takich symboli tego wielkiego programu infrastrukturalnego, który teraz robimy, jak również dostęp do portów. (...) Na świecie 80 proc. przewozu towarów odbywa się droga morską, ale później z tych portów to musi być przewiezione w głąb kraju. Zapewnienie dostępu do tych portów jest dla nas rzeczą szalenie ważną" - podkreślił Kwieciński.

>>> Czytaj też: Jerzy Kwieciński nowym ministrem finansów. Jest wniosek premiera Morawieckiego