W piątek w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowy na budowę nowych wiaduktów z firmą Nowak – Mosty Sp. z.o.o.

Wiadukty zastąpią przejazdy kolejowo-drogowe między Włoszczową a Olszamowicami. Chodzi o dwa obiekty - na drogach koło miejscowości Kozia Wieś i Motyczno (pow. włoszczowski).

Wartość inwestycji koło Koziej Wsi to niemal 25,4 mln zł netto, a obok Motyczna - ponad 21,4 mln zł netto. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2019-2021.

Jak przypomniał podczas briefingu członek zarządu PKP PLK S.A. Piotr Majerczak, PKP S.A. realizuje największy w historii program inwestycyjny, którego wartość to 76 mld zł. "Centralna Magistrala Kolejowa jest jednym z ważniejszych punktów na mapie kolejowej Polski. Jest to linia, na której w tym momencie jeździmy 200 km na godz. na odcinku przeszło 130 km. Chcemy, aby tak się stało na długości całej tej linii, a w przyszłości - aby tą prędkość można było podnieść powyżej 200 km na godz. Mamy nadzieję, że stanie się to w najbliższych latach" – zaznaczył.

Podkreślił, że niezbędnym elementem do osiągnięcia takich prędkości pociągów jest to, aby na linii nie znajdowały się żadne skrzyżowania z drogami w poziomie szyn. "Umowy, które dziś podpisujemy to następny krok do tego celu" – dodał Majerczak.

Wskazał, że poza tymi dwoma miejscami, są jeszcze trzy lokalizacje na CMK – wszystkie na jej świętokrzyskim odcinku – które będą zastąpione dwupoziomowymi skrzyżowanymi. Jego zdaniem powinno to nastąpić do końca 2022 roku.

Przedstawiciel zarządu PKP PLK wskazał, że takie inwestycje służą m.in. poprawie bezpieczeństwa. "Kolej nie może być infrastrukturą, która dzieli miejscowości na pół. Musimy te bezkolizyjne przejścia robić, żeby poprawiać komunikację w ramach aglomeracji" - dodał Majerczak.

"Te wiadukty znacznie poprawią komunikację osób poruszających się naszym kolejami, transport drogowy, i pozwolą na przygotowanie ścieżek rowerowych. Znacznie ułatwią też poruszanie się po drogach pieszym" – podkreśliła wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek.

W ramach obu inwestycji na wiaduktach dla przejazdu samochodów przewidziano po dwa pasy jezdni o szerokości 3 m. Również piesi i rowerzyści, bez konieczności oczekiwania przed zamkniętymi rogatkami na przejazd pociągów, specjalnym pasem pieszo-rowerowym przejdą lub przejadą nad linią kolejową. W ramach budowy wiaduktów uwzględniono m.in. nasypy oraz kilkaset metrów dróg dojazdowych.

Inwestycja jest realizowana w ramach większego projektu "Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II".

PLK na CMK modernizują także stację techniczną w Idzikowicach oraz wiadukty na szlaku Idzikowice – Opoczno Południowe (woj. łódzkie). Inwestycja zmierza do przygotowania linii do kursowania pociągów z prędkością powyżej 200 km na godz. Temu służy montaż odpowiednich elementów, m.in. rozjazdów.

Centralna Magistrala Kolejowa, czyli linia kolejowa nr 4 Grodzisk Mazowiecki–Zawiercie, przebiega przez województwa: mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie i śląskie. Łączy Warszawę m.in. z aglomeracją śląską, Krakowem i Wrocławiem. W skali międzynarodowej CMK jest wykorzystywana w ruchu pasażerskim w relacji Wiedeń/Praga/Budapeszt – Warszawa. Wybudowana w latach 1971–1977 linia to część europejskiego korytarza E65. (PAP)

autor: Katarzyna Bańcer