Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach akcji "Stop suszy przy drogach" ograniczy powierzchnię koszenia pasów zieleni przy drogach krajowych - poinformowała we wtorek GDDKiA. Wyłączone z tego postępowania będą miejsca związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego i systemem odwodnienia.

GDDKiA przekazała w komunikacie, że wdrożyła specjalne postępowanie w sprawie utrzymania dróg krajowych w kontekście suszy.

"Jednym z elementów bieżącego utrzymania dróg krajowych jest prowadzenie regularnego koszenia pasa drogowego, zapewniając tym samym bezpieczeństwo ruchu drogowego i sprawne działanie odwodnienia. W ostatnim czasie doświadczamy w Polsce długich okresów bez opadów atmosferycznych, co sprzyjało suszy. Przeciwdziałając temu niekorzystnemu zjawisku, podjęliśmy działania w ramach akcji +Stop suszy przy drogach+. Polegać ona będzie w dużym uproszczeniu na ograniczeniu powierzchni koszenia pasów zieleni przy drogach krajowych" - czytamy.

Jak zaznaczono, wyłączone z tego postępowania muszą być miejsca związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego i efektywnym działaniem systemu odwodnienia.

"Wybujała roślinność nie może ograniczać widoczności ani przesłaniać znaków drogowych. Z kolei system odwodnienia musi zapewnić sprawne odprowadzenie wody z jezdni, bo od tych aspektów bezpośrednio zależy bezpieczeństwo na drodze" - napisano.

Jak tłumaczy Dyrekcja, w "miejsce do tej pory wykoszonych obszarów pasa drogowego będą występowały obszary o charakterze kwietnych łąk".

>>> Polecamy: Koleją 200 km/h na trasie Warszawa-Gdańsk? Jeszcze nie

"Działania te będą wynikać nie z zaniedbania czy oszczędności, lecz będą wynikiem świadomego, celowego działania drogowców. Dzięki temu przyczynimy się do minimalizowania skutków suszy poprzez umożliwienie retencji wody, poprawę utrzymania wilgotności w glebie, obniżenie temperatury powierzchni ziemi oraz zwiększenie powierzchni pochłaniającej dwutlenek węgla" - czytamy.

GDDKiA zaznacza, że planowane działanie mające na celu utrzymanie ograniczenia koszenia terenów zielonych będzie podejmowane w sytuacji pogarszania się warunków hydrologiczno-meteorologicznych. "Obecnie wobec występowania dobrych warunków, nie było potrzeby ograniczania prac w zakresie koszenia. Natomiast w przypadku wystąpienia niekorzystnej sytuacji zostaną podjęte decyzje o wprowadzeniu ograniczeń w celu minimalizowania skutków suszy" - wskazano.

>>> Polecamy: Indie zbudują największa na świecie elektrownie fotowoltaiczną