Zaznaczył, że "Zaklików Miasto oraz działający już przystanek Stalowa Wola Charzewice to zwiększenie dostępności kolei dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. realizowanej przy współfinansowaniu z unijnego projektu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia za 447 mln zł".

Powstanie nowego przystanku spowoduje, że szybciej i wygodniej będzie można dojechać do Lublina i Stalowej Woli. W ubiegłym roku mieszkańcy zyskali już wygodniejszy dostęp do pociągów dzięki modernizacji stacji Zaklików w północnej części miasta.

"Przystanek Zaklików Miasto wyposażono w ławki i wiaty. Ustawiono gabloty z rozkładami jazdy oraz tablice z nazwą stacji. Peron ma jasne oświetlenie i czytelne oznakowanie. Wybudowano pochylnię dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się oraz nowe chodniki ze ścieżkami naprowadzającymi" – przypomniał Siemieniec.

Zaklików Miasto jest końcowym etapem modernizacji linii z Lublina do Stalowej Woli Rozwadowa. Podróżni korzystają z 20 zmodernizowanych i wygodnych stacji i przystanków, m.in. w Stalowej Woli, Zaklikowie, Kraśniku i Lublinie. Wszystkie obiekty zapewniają dogodne wsiadanie i wysiadanie z pociągów oraz dostosowane są do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

W ramach modernizacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wymieniły 117 km torów oraz zamontowały 74 rozjazdy kolejowe. Pociągi kursują szybciej m.in. po odnowionych mostach na rzekach San i Sanna.

Reklama

Na całej trasie Stalowa Wola Rozwadów – Lublin sprawne prowadzenie pociągów umożliwiają uruchomione nowe komputerowe urządzenia m.in. w Lokalnym Centrum Sterowania w Szastarce. Projekt rozszerzono też o budowę Lokalnego Centrum Sterowania, przebudowę nastawni oraz wymianę 12 rozjazdów na stacji Stalowa Wola Rozwadów.

Obecnie widać prace torowe na stacji Stalowa Wola Rozwadów oraz remont przejazdów kolejowo-drogowych w Stalowej Woli. Wykonawca kończy także prace przy elektryfikacji linii.

Wartość projektu "Prace na liniach kolejowych 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów" to 447,2 mln zł netto, dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) stanowi 336,9 mln zł.(PAP)

Autor: Alfred Kyc