Zysk operacyjny wyniósł 43,76 mln zł wobec 16,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 155,7 mln zł w 2015 r. wobec 124,01 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 13,64 mln zł wobec 8,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. W 2015 r. spółka miała 155,7 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)