Na czas budowy uruchomiono bezpłatną kolejową komunikację zastępczą między stacjami Nowy Sącz Chełmiec a Nowy Sącz Miasto.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Grzegorz Mirek poinformował, że zamknięcie przeprawy dna Dunajcu oznacza sporo utrudnień komunikacyjnych, ale władze miasta chcąc je zminimalizować, zapewniły transport wszystkim, którzy będą chcieli bezpiecznie przedostać się z jednego brzegu rzeki na drugi.

Prace przy budowie nowego mostu podzielono na trzy etapy. Mimo wyłączenia mostu w pierwszym etapie prac będzie możliwość przejazdu przez skrzyżowania ulic Bulwar Narwiku, Legionów, Tarnowska, Piotra Skargi oraz ulic Krakowska, Dunajcowa, Starowiejska. W tym czasie prowadzone będą prace związane z rozbiórką mostu, a także z wykonaniem podpór tymczasowych pod właściwą konstrukcję nowego mostu.

Po dwóch miesiącach od zamknięcia przeprawy, z ruchu wyłączone też będą skrzyżowania po obu stronach Dunajca. Budowa nowych rond na tych skrzyżowaniach potrwa około trzech miesięcy, a następnie zostanie na nich przywrócony ruch drogowy.

Zdaniem dyrektora MZD będzie to najbardziej newralgiczny moment - wtedy zostanie wyłączony z ruchu cały układ komunikacyjny, co spowoduje duże utrudnienia w poruszaniu się w obrębie zamkniętych skrzyżowań.

Trzeci etap prac związany będzie już z wykonaniem samego obiektu mostowego do czasu, kiedy zostanie on oddany do użytku. Zakończenie wszystkich prac przewidziane jest na styczeń 2019 r.

Budowa nowego tzw. mostu heleńskiego na Dunajcu wraz z przebudową układu komunikacyjnego po obu stronach rzeki rozpoczęła się w listopadzie ub.r. Inwestycja będzie kosztować prawie 76,5 mln zł. Nowa przeprawa zastąpi wysłużony stary most heleński, który znajduje się w fatalnym stanie technicznym. Most, leżący w ciągu drogi krajowej nr 75 i 28, stanowi jedną z najważniejszych przepraw w Nowym Sączu.

Według władz miasta inwestycja rozwiąże problemy komunikacyjne w centrum Nowego Sącza. Miasto otrzymało na realizację inwestycji dotację z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zakres inwestycji obejmuje kompletną przebudowę mostu na Dunajcu, polegającą na całkowitej rozbiórce istniejącego obiektu i budowie w jego miejsce nowego, dwuprzęsłowego mostu. Droga krajowa nr 75 i 28, w ciągu której jest zlokalizowany most, zostanie dostosowana do parametrów odpowiadających klasie GP (główna przyspieszona). Przeprawa przez Dunajec będzie mieć cztery pasy ruchu i ścieżkę rowerową.

Zaplanowano też modernizację istniejących skrzyżowań w rejonie ulic Bulwar Narwiku - Legionów - Tarnowska i ulic Krakowska - Dunajcowa - Starowiejska, gdzie powstaną dwa ronda ułatwiające wjazd na nowy most.

Na czas budowy nowego mostu i rond po jednej i drugiej stronie Dunajca, Przewozy Regionalne uruchomiły bezpłatny szynobus, kursujący między stacjami Nowy Sącz Chełmiec a Nowy Sącz Miasto. Pociąg każdego dnia realizuje 30 kursów, od godziny 6 do 19. Czas przejazdu między stacjami wynosi ok. 5 minut.

Kursy szynobusa skoordynowano z kursowaniem komunikacji zbiorowej linii autobusowych. Dodatkowo wzdłuż ulicy Krakowskiej - od torów kolejowych w kierunku stacji paliw, wyznaczono pas parkingowy dla samochodów osobowych pozostawionych przez korzystających z przejazdu szynobusem.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

edytor: Anna Mackiewicz