Jak poinformował wojewoda Adrian Czubak, dzięki wsparciu rządowemu zostanie wybudowanych i przebudowanych 15 km dróg, z czego 10 km stanowią drogi powiatowe, a pięć km drogi gminne.

Wśród powiatów, które mogą zbudować lub wyremontować swoje drogi znalazło się starostwo w Brzegu, Strzelcach Opolskich, Prudniku i Krapkowicach. Każdy z nich otrzymał dofinansowanie od miliona do 1,3 mln złotych.

Wśród gmin największe dofinansowanie dostanie samorząd w Dobrodzieniu (1,5 mln złotych na przebudowę ulicy E. Stein), a najmniejszą gmina Chrząstowice (219 tysięcy złotych).

Podczas konferencji wojewoda poinformował o przekazaniu w formie darowizny powiatowi w Kędzierzynie-Koźlu nieruchomości należącej do Skarbu Państwa, dzięki której możliwe będzie uruchomienie przy Odrze ośrodka rekreacji wodnej. (PAP)

autor: Marek Szczepanik