O rozdysponowaniu 500 mln zł wsparcia na remonty i budowę dróg lokalnych - jako drugiej transzy środków na ten cel w tym roku – informował w poniedziałek w Warszawie premier Mateusz Morawiecki (wcześniej na drogi powiatowe i gminne rząd rozdysponował 800 mln zł).

O podziale transzy 34 mln zł przypadających na woj. śląskie z obecnej puli 500 mln zł przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego mówili we wtorek w Katowicach.

Choć nie udostępnili dziennikarzom listy dotowanych inwestycji, podali m.in., że spośród dużych miast na prawach powiatu zostaną one zrealizowane m.in. w Bytomiu (droga gminna do terenów inwestycyjnych w dzielnicy Karb), Rudzie Śląskiej (przebudowa ul. Reja), a także Jastrzębiu-Zdroju, Jaworznie oraz Żorach. Najwyższą, 5-milionową dotację otrzyma powiat cieszyński na przebudowę i rozbudowę ulicy Górny Bór w Skoczowie.

Podczas briefingu starosta gliwicki Waldemar Dombek akcentował, że dzięki dotacji przyznanej na podstawie jednego z dwóch złożonych przez tamtejszy powiat wniosków, uda się – w porozumieniu z władzami Pyskowic – po ponad 10 latach planowania przebudować w tym mieście skrzyżowanie ulic Wyzwolenia i Gliwickiej z ul. Wyszyńskiego.

Obecne wsparcie pochodzi z jednorocznego programu – innego, niż Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, z którego tegorocznej edycji (rozstrzygniętej z końcem grudnia ub. roku) przedsięwzięcia dotyczące 35 dróg lokalnych w woj. śląskim otrzymały już dotacje na ok. 54 mln zł.

Dyrektor wydziału rozwoju i współpracy terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Dorota Wójtowicz podała we wtorek, że do obecnego programu samorządy lokalne regionu złożyły 154 wnioski o łącznie prawie 250 mln zł dotacji – ponad siedmiokrotnie przekraczając dostępną dla województwa pulę.

Wójtowicz mówiła, że przyznane dotacje sięgają maksymalnych 5 mln zł, lecz rozpoczynają się od ok. 200 tys. zł – również będąc istotnymi dla niezamożnych gmin.

Zaznaczyła też, że atrakcyjność obecnych dotacji polega m.in. na wyższym poziomie dofinansowania w programie jednorocznym – na poziomie 60-80 proc. w zależności od zamożności gminy (czteroletni program może zasilać do 50 proc. kosztów inwestycji). Ponadto środki z budżetu państwa są dostępne w tym roku, jednak samorządy mogą kończyć dofinansowane nimi inwestycje – za środki własne – do końca 2019 r.

W poniedziałek resort inwestycji i rozwoju poinformował, że obecne wsparcie w łącznej wysokości 500 mln zł przeznaczone zostanie w całej Polsce na remonty i budowę 561 km dróg powiatowych i gminnych, 64 skrzyżowań z drogami krajowymi i wojewódzkimi, 235 km chodników i ścieżek rowerowych, 26 mostów i 302 bezpieczne przejścia dla pieszych.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński dziękował wojewodom za współpracę przy rozdysponowaniu 500 mln zł na lokalne inwestycje drogowe i zapowiedział, że kolejnym etapem będzie podpisywanie umów na dofinansowanie poszczególnych zadań.

"Dzięki wsparciu rządu będziemy mieli 350 km nowych albo zmodernizowanych dróg gminnych oraz 211 km dróg powiatowych" – mówił w poniedziałek Kwieciński. Dodał, że z tych inwestycji skorzysta 330 gmin, 70 powiatów oraz 21 miast na prawach powiatów.

W poniedziałek premier Morawiecki podtrzymał deklarację, że jesienią tego roku utworzony zostanie fundusz w wysokości 5 mld zł, z którego pieniądze będą wydawane na trasy lokalne.(PAP)

autor: Mateusz Babak