Na budowę oraz remonty dróg gminnych i powiatowych rząd przeznaczył w tym roku 1,3 mld zł - o 500 mln zł więcej niż pierwotnie planowano. Województwo świętokrzyskie z dodatkowej puli pieniędzy otrzymało 25,5 mln zł. Samorządowcy czas na składanie wniosków mieli do 15 kwietnia. Łącznie do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 107 wniosków na łączną kwotę ponad 103 mln zł.

Wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek ogłosiła w poniedziałek listę 10 inwestycji, które zostaną dofinansowane z rządowego programu. Przyznane dotacje pozwolą na budowę i przebudowę ponad 12 km lokalnych dróg. „Już liczba złożonych wniosków pokazuje, jak wielkie zapotrzebowanie jest w naszym regionie na inwestycje drogowe. Dlatego przygotowaliśmy listę rezerwową. Znalazło się na niej 13 zadań. Jak tylko pojawią się jakieś oszczędności, to kolejne projekty otrzymają szansę na realizację” – zapewniła Wojtyszek.

Gmina Jędrzejów otrzymała 5 mln zł, które przeznaczone zostaną na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach strefy ekonomicznej. „Ten projekt pozwoli nam spiąć dwie ważne ulice w Jędrzejowie: Przemysłową i Partyzantów, wybudować najważniejszą drogę zbiorczą dla terenów inwestycyjnych, która będzie prowadziła ruch na te tereny od węzła Łączyn na S7. Ta inwestycja to tak naprawdę +być albo nie być+ naszego miasta, niezbędny warunek do dalszego rozwoju strefy ekonomicznej” – powiedział PAP burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.

Łączna wartość inwestycji wyniesie blisko 6,5 mln (20 procent – wkład własny gminy). Pozwoli to na przebudowę 700-metrowego odcinka drogi Jasionka w Jędrzejowie z nowymi przeprawami mostowymi nad rzeką Jasionką i infrastrukturą towarzyszącą, jak chodniki i bariery, które oddzielą ruch pieszy od kołowego.

„Inwestycja, zgodnie z wymogami, musi zostać zakończona do końca roku. To będzie trudne do wykonania, bo dosyć późno zaczniemy prace. Byliśmy przygotowani do przetargu, ale czekaliśmy na decyzję, czy dostaniemy dofinansowanie. Mam jednak nadzieję, że całą inwestycję uda nam się szczęśliwie doprowadzić do końca" – dodał burmistrz Jędrzejowa.

Gmina Morawica na budowę trzech dróg o łącznej długości ponad 1 km w miejscowości Bilcza otrzymała dotację w wysokości 2,5 mln zł. „Dla nas są to bardzo ważne drogi. To kompleksowa inwestycja, łącznie z kanalizacją burzową, oświetleniem i chodnikami. Nasza gmina dynamicznie się rozwija, w ciągu czterech lat przybyło nam tysiąc mieszkańców i ci ludzie potrzebują infrastruktury, w tym drogowej. Dlatego to zadanie ma dla nas kluczowe znaczenie” – zaznaczył burmistrz Morawicy Marian Buras.

Ponad 650 tysięcy dofinansowania gmina Miedziana Góra otrzymała na przebudowę ulicy Wyrowce w Ćmińsku wraz z budową chodnika. Mieszkańcy tej miejscowości dosyć długo czekali na tę inwestycję. Dotacja pozwoli nam nie tylko na wybudowanie chodnika, ale położona zostanie nowa nawierzchnia na długości około 1 km” - powiedział wójt gminy Zdzisław Wrzałka.

Beneficjentami programu są gminy, powiaty oraz miasta na prawach powiatu. Gmina mogła złożyć wniosek na realizację jednego zadania, a powiat i miasto na prawach powiatu - dwóch.

Aby inwestycja mogła otrzymać rządowe dofinansowanie, musiała spełniać kilka warunków – m.in. zadanie nie mogło być wcześniej finansowane ze środków unijnych czy dotacji celowych budżetu państwa. Inwestycja musi być także zakończona w 2018 roku.

Maksymalna kwota dofinansowania mogła wynieść 5 mln zł. Wysokość wsparcia była uzależniona od wskaźnika dochodu podatkowego na jednego mieszkańca. W przypadku gmin, gdzie poziom dochodów podatkowych jest wysoki, dofinansowanie mogło wynieść do 60 proc. kosztów inwestycji, a w przypadku gmin biedniejszych nawet do 80 proc. (PAP)

autor: Janusz Majewski