Polaqua ma wykonać zadanie w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy, z gwarancją jakości na 10 lat.

Jak informuje GDDKiA, po dokonaniu wyboru, zgodnie z prawem, firmy mają 10 dni na ewentualne odwołania. Jeżeli nie będzie w tym okresie odwołań, dokumenty zostaną przekazane do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

GDDKiA przypomina, że w ramach tego przetargu były już odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Włoska firma Impresa Pizzarotti odwołała się do KIO od decyzji GDDKiA Oddziału w Krakowie, w sprawie odtajnienia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, które firma chciała utajnić i to odwołanie zostało oddalone.

Następne odwołanie firma Impresa Pizzarotti złożyła po wyborze najkorzystniejszej oferty, za którą uznano ofertę firmy Salini Impregilo. KIO uwzględniła to odwołanie i w wyroku z 19 kwietnia tego roku nakazała ponowne badanie oferty firmy Impresa Pizzarotti pod kątem rażąco niskiej ceny. Firma Impresa Pizzarotti nie złożyła wyjaśnień w terminie, w związku z tym jej oferta została odrzucona.

W trakcie badania ofert pojawiły się nowe okoliczności dotyczące firmy Salini. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 17 maja tego roku odstąpił od umowy z Konsorcjum Salini, na projekt i budowę S8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd, na odcinku węzeł Marki ( bez węzła) – węzeł Kobyłka z winy wykonawcy. Przepisy prawa przewidują możliwość wykluczenia takiego wykonawcy z innego przetargu. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski