Jak wynika z komunikatu zamieszonego na stronie internetowej kieleckiego oddziału GDDKiA, planowana trasa połączy istniejący węzeł drogowy Brezelia, z ulicą Opatowską - biegnącą w ciągu drogi krajowej nr 9. W ramach inwestycji planowana jest budowa włączenia trasy do węzła, budowa wiaduktu nad drogą powiatową, dwóch mostów, przepustów oraz ronda - w miejscu włączenia nowego przebiegu drogi nr 9, w istniejącą trasę.

Prace przygotowawcze do budowy drogi rozpoczęły się w 2016 r. od opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i trzech wariantów jej przebiegu. W 2017 r. na mocy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wybrano ostatecznie wariant inwestycji, dla którego opracowano koncepcję programową.

Nowy odcinek ma być drogą jednojezdniową klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) o długości około 2,6 km, poprowadzoną nowym śladem od węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 (biegnącą z Ostrowca w kierunku Ćmielowa), do istniejącej drogi krajowej nr 9, przy wylocie z Ostrowca w kierunku Rzeszowa.

"Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla kierowców podróżujących tranzytem, jak i zmotoryzowanych z samego Ostrowca, a także do uwolnienia od korków i hałasu mieszkańców centrum miasta. Obecnie międzynarodowa droga nr 9 Radom-Rzeszów przebiega przez Ostrowiec ulicami miasta, na których średnie natężenie ruchu przekraczało w 2015 r. 23 tys. pojazdów na dobę" – podkreślono w komunikacie.

Dzięki inwestycji możliwe będzie oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego, poprzez przełożenie tranzytu na planowany do budowy odcinek i wybudowany w ostatnich latach ciąg ulic.

Otwarcie ofert w przetargu zaplanowane jest na 10 grudnia. Wykonawcy będą mieli maksymalnie 39 miesięcy (z możliwością skrócenia tego okresu do 36 miesięcy) na zaprojektowanie drogi, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz na wybudowanie obwodnicy. (PAP)

Autor: Katarzyna Bańcer