Obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oczekuje na zakończenie procedury zmierzającej do zmiany decyzji ws. ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w miejscowości Dankowice, k. Czechowic-Dziedzic (Śląskie). Okazała się ona niezgodna z decyzją środowiskową dot. realizacji tej części trasy S1.

Oczekiwany w woj. śląskim od lat odcinek S1 z Mysłowic do Bielska-Białej ma być dwujezdniową trasą o parametrach drogi ekspresowej - w całości wytyczoną nowym śladem. Wraz z nią mają powstać obwodnice Oświęcimia i Bierunia. Inwestycja jest przewidziana do realizacji w obecnym rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych.

Ekspresowa trasa jest potrzebna, ponieważ istniejąca droga krajowa nr 1 przez Tychy, Pszczynę, Goczałkowice i Czechowice-Dziedzice od dawna nie wytrzymuje natężenia ruchu. Problemem są m.in. liczne skrzyżowania ze światłami. Szczególnie korkuje się odcinek od Pszczyny przez Goczałkowice-Zdrój po Czechowice-Dziedzice.

Po wieloletnich sporach wokół przebiegu drogi w marcu 2017 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał program tej inwestycji. Otworzyło to drogę do wyłonienia wykonawcy tzw. koncepcji programowej. Opracowywanie tego dokumentu, wskazującego założenia do rozwiązań projektowych i technologii budowy, zakończono pod koniec 2018 r.

Jak poinformował PAP w poniedziałek rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA Marek Prusak, przetarg na zaprojektowanie i budowę trasy powinien rozpocząć się we wcześniej sygnalizowanym terminie – w pierwszym kwartale 2019 r. Zgodnie z planami udaje się prowadzić procedurę, która ma usunąć ostatniej formalnej przeszkody.

Chodzi o niezgodność między decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach budowy tego odcinka S1, a rozporządzeniem dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, ustanawiającym strefę ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w Dankowicach (gmina Wilamowice).

W porozumieniu ze stronami sprawy GDDKiA uzgodniła z burmistrzem Wilamowic, reprezentującym właściciela ujęcia, procedurę umożliwiającą realizację drogi ekspresowej, przy zapewnieniu nieprzerwanego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Dankowic. Burmistrz wystąpił do wojewody śląskiego, który po nowelizacji prawa jest organem właściwym do rozstrzygania w tych sprawach, o zmianę rozporządzenia ws. strefy ochronnej.

Wniosek musiał zawierać „analizę ryzyka”, której podstawą stała się ekspertyza zleconą przez GDDKiA naukowcom jednej z uczelni. Ekspertyza identyfikuje potencjalne zagrożenia dla ujęcia wody i wskazuje niezbędne środki zapewniające bezpieczne korzystanie z ujęcia. Choć służby wojewody po otrzymaniu wniosku o zmianę rozporządzenia wystąpiły o dodatkowe wyjaśnienia, w ocenie Dyrekcji sprawa zmierza ku zakończeniu.

Droga ekspresowa S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej ma połączyć istniejące odcinki S1 z Bielska-Białej w kierunku Zwardonia (oraz trasę S52 z Bielska-Białej do Cieszyna) z drogą S1 od Mysłowic w stronę Dąbrowy Górniczej i dalej – lotniska Katowice w Pyrzowicach oraz przylotniskowego węzła autostrady A1.

Odcinek Kosztowy – Suchy Potok to najdłuższy z czterech fragmentów trasy S1 przeznaczonych do realizacji w obecnym rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych.

Zgodnie z ostatecznymi ustaleniami liczący 39,7 km odcinek S1 niemal w całości pobiegnie przez woj. śląskie. Do woj. małopolskiego ma dochodzić licząca ok. 10 km dwujezdniowa obwodnica Oświęcimia. W ramach inwestycji zaplanowano też osobną obwodnicę Bierunia - ok. 4 km.

Docelowo w pełni ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice w Pyrzowicach i granicę ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice-Podwarpie (jedna jezdnia), Dąbrowa Górnicza-Tychy, a także Bielsko-Biała-Przybędza oraz Milówka-Zwardoń.

Aby dokończyć całą arterię, potrzebna jest także druga jezdnia wysuniętego najdalej na północ odcinka S1 Lotnisko – Podwarpie (ok. 9,5 km – umowę już podpisano); przebudowa do standardu drogi ekspresowej obecnej kolizyjnej dwujezdniowej „jedynki” od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (7,7 km – trwa procedura udzielenia zgody na realizację) oraz budowa – nowej obwodnicy Węgierskiej Górki (8,5 km – podpisanie umowy planowane jest w I kw. br.). (PAP)

autor: Mateusz Babak