Wrocławski oddział GDDKiA ogłosił 17 grudnia 2018 r. przetarg na „Opracowanie Studium Korytarzowego wraz z Analizą Techniczno-Ekonomiczno-Logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa”. W styczniu 2019 r. wpłynęło osiem ofert od wykonawców. Najtańszą propozycję - za 1,7 mln zł złożyła firma WYG International Sp. z o.o. Z Warszawy.

W czwartek w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim umowę na wykonanie analizy podpisała dyrektor wrocławskiego oddziału GDDKiA Lidia Markowska i prezes WYG International Sp. z o.o. Tomasz Skowroński. Spółka ma 270 dni na przygotowania dokumentacji.

Minister edukacji Anna Zalewska podkreśliła, że za tą konieczną inwestycją optowali wszyscy parlamentarzyści z Dolnego Śląska.

„Cieszę się, że dochodzi do tego wydarzenia, bo decyzja w tej sprawie zapadła po rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim, który zaprosił wszystkich dolnośląskich parlamentarzystów, by porozmawiać o sprawach strategicznych naszego regionu. I było tam poruszanych wiele kwestii, ale autostrada A4 była tą, od której zaczynał każdy” - powiedziała Zalewska.

Przypomniała, że inwestycja może kosztować 6 mld zł i konieczne jest opracowanie takiego wariantu rozbudowy lub budowy nowej autostrady, która zapewniałaby bezpieczną i komfortowa podróż.

W ramach opracowania analizowane są trzy warianty rozbudowy dolnośląskiego odcinka A4. Pierwszy wariant to jest budowa niezależnej jezdni wzdłuż obecnego korytarza autostrady A4 i po wybudowaniu tej jezdni "przerzucenie" na nią ruchu i budowa drugiej nitki autostrady.

Drugi z wariantów przewiduje budowę całkowicie nowego korytarza A4 od węzła Wrocław Wschód aż do nowo powstałej drogi S3 w rejonie węzła Legnica Południe. Trzeci wariant to nowy korytarz autostrady od węzła Wrocław Wschód do węzła Krzyżowa.

Szacuje się, że budowa lub przebudowa A4 potrwa co najmniej siedem lat.

Autostrada A4 w województwie dolnośląskim to najstarszy odcinek autostradowy w Polsce. Wybudowany został w latach 30. XX wieku. A4 na odcinku od Wrocławia do Krzyżowej nie spełnia w pełnym zakresie warunków technicznych przewidzianych dla autostrad - brakuje na tym fragmencie pasa awaryjnego.