Są to odcinki drogi S 19 Lublin Węglin - Kraśnik Południe; Kraśnik Południe - Lasy Janowskie i Nisko Południe - Sokołów Małopolski oraz drogi S1 Pyrzowice - Podwarpie.

19 września 2019 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 4 umowy o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Umowa została podpisana w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego.

Lublin Węglin - Kraśnik Południe, to 42 km drogi ekspresowej. Unijne dofinansowanie Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad na to zadanie wynosi 736 mln zł, a całkowity koszt inwestycji - to 1,48 mld zł. Na 30 km odcinek Nisko - Sokołów dofinansowanie z UE wynosi 587 mln zł, a całkowity koszt tej inwestycji oszacowano na 1 mld 132 mln zł. Długość odcinka drogi Kraśnik - Lasy Janowskie wynosi 33 km, UE przekazała na ten cel 483 mln zł, a cała budowa będzie kosztowała 922 mln zł. Natomiast dofinansowanie 10 km odcinka drogi S1 Podwarpie - Pyrzowice wyniesie 74 mln zł (cały koszt - ok. 139 mln zł), w tym przypadku chodzi o budowę drugiej nitki drogi ułatwiającej dojazd do lotniska w Pyrzowicach.

Trzy z tych odcinków planuje się zakończyć w maju-czerwcu 2021 r., a odcinek Nisko-Sokołów z końcem maja 2022 r.

Minister Adamczyk zwrócił uwagę, na to jak ważna jest budowa drogi Via Carpartia nie tylko dla Polski, ale także dla wielu innych krajów. Dodał, że Polska ma ambitne plany i w 2025 r. zakończy budowę autostrad, a w 2030 r. będzie w naszym kraju 6 tys. dróg ekspresowych.

Kwieciński zaznaczył, że GDDKiA jest największym beneficjentem funduszy europejskich, wykorzystując 11 mld euro czyli ok. 47 mld zł. "Mamy dobre wykorzystanie tych funduszy; w podpisanych umowach jest wykorzystane 75 proc. puli. Spodziewamy się, że na koniec roku będzie wykorzystane 80 proc." - powiedział minister.

Jak zapewnił Kwieciński Polska nie ma problemów z wydatkowaniem unijnych środków na budowę infrastruktury. Obecnie w Polsce jest ok. 3 tys. km dróg ekspresowych i autostrad, dodatkowo są podpisane umowy na 1500 km dróg, z czego już jest zrealizowanych ok. połowy. "Gdy zakończymy ten program, w tej perspektywie finansowej, staniemy się czwartym krajem europejskim pod względem długości dróg ekspresowych i autostrad w Europie, po Niemczech, Francji i Hiszpanii" - powiedział Kwieciński. Dodał, że Polska jest we wszystkich krajach wskazywana jako kraj, który dobrze sobie radzi z budową dróg.

Trzy odcinki drogi S19, łącznie o długości 105 km będą częścią przyszłego korytarza transportowego Via Carpatia, który docelowo ma połączyć - jak mówił Kwieciński - stolicę Finlandii - Helsinki z greckim miastem Saloniki.

Via Carpatia ma na terenie Polski liczyć 701 km (wraz z odnogami prowadzącymi m.in. do polskich portów – 1621 km). Jej koszt szacowany jest na 28,3 mld zł, czyli 6,6 mld euro.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Ten szlak międzynarodowy ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Docierać ma m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

>>> Czytaj też: Via Carpatia: pierwszy przetarg na odcinek S19 na przełomie października i listopada