Dyrekcja podała w komunikacie, że liczący prawie 5 km odcinek trasy umożliwi ominięcie miasta od północy. Droga ta łączy się z istniejącym już fragmentem obwodnicy o długości 19 km.

W ramach zakończonej właśnie inwestycji powstał m.in. węzeł drogowy „Sławęcinek”, zrealizowano też przebudowę istniejącej dróg, budowę chodników i zatok autobusowych oraz urządzeń służących ochronie środowiska. Zadanie realizowano w systemie „Projektuj i buduj”, a koszt inwestycji wyniósł prawie 98 mln zł.

Nowy odcinek łączy się z już istniejącym, liczącym ok. 19 km wschodnim fragmentem obwodnicy, który został oddany do użytku w 2017. Celem budowy całej trasy - jak czytamy w komunikacie - "było wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta, zapewniając równocześnie bezpieczeństwo i wysoki komfort podróżowania".

GDDKiA przypomniała, że w pierwszym etapie inwestycji powstały trzy węzły drogowe (Latkowo, Jacewo i Tupadły), kilkanaście obiektów inżynierskich, a także przebudowano istniejącą sieć dróg lokalnych. Dodatkowo zrealizowano też roboty ułatwiające dojazd z pobliskich Markowic i Błażejowic do obwodnicy.

Prace na dwóch etapach obwodnicy poprzedzone zostały licznymi badaniami archeologicznymi. W trakcie prac pozyskano ponad 200 tys. zabytków ruchomych datowanych od wczesnego neolitu (5 tys. lat p.n.e.) po czasy nowożytne. "Na największe nagromadzenie reliktów pradziejowego i historycznego osadnictwa natrafiono w okolicach Markowic, Tupadeł, Latkowa i Sławęcinka" - czytamy w komunikacie. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska