Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA tłumaczyła PAP, że ogłoszenie kolejnego postępowania było konieczne, ponieważ Dyrekcja zamuszona była zakończyć współpracę z dotychczasowym wykonawcą.

Umowa na opracowania projektowe dla drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik - Ostrów Wielkopolski z wykonawcą, spółką JPL Project, została podpisana w styczniu 2018 r. W ub. roku powstało studium korytarzowe; wiosną 2019 r. zorganizowano spotkania informacyjne z mieszkańcami gmin, przez które planowana jest S11.

"W połowie czerwca otrzymaliśmy informację o złożeniu przez wykonawcę wniosku o postępowanie układowe. W lipcu wykonawca poinformował, że na skutek m.in. wypowiedzenia umów kontrahentów oraz licznych odejść pracowników, wycofano wniosek o restrukturyzację firmy i rozpoczęto procedowanie wniosku o jej upadłość" – podała Cieślak.

GDDKiA wezwała wykonawcę do realizacji zadania; w związku z tym, że nie odpowiedział on na żadne z wezwań, GDDKiA odstąpiła na początku października od umowy z winy wykonawcy i rozpoczęła przygotowania do nowego przetargu.

Termin składania ofert w nowym postępowaniu został wyznaczony na 29 listopada. Wyłoniony wykonawca powinien wykonać kolejny etap prac projektowych, czyli studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz koncepcji programowej z dokumentacją geologiczno-inżynierską.

Planowany termin podpisania umowy z nowym wykonawcą to I kwartał 2020 r., a termin realizacji - 44 miesiące od podpisania umowy.

Cieślak podała, że trwają prace związane z opracowaniem STEŚ dla pozostałych odcinków S11 w Wielkopolsce: Szczecinek - Piła, Ujście - Oborniki, Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik, a także Ostrów Wielkopolski – Kępno. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny