W czwartek w miejscowości Niwy przy nowym rondzie otwarto obwodnicę Daleszyc.

Kierowcy mogą już korzystać z całej liczącej ponad 22 km trasy, którą objęła inwestycja – od granicy Kielc do granicy gmin Daleszyce i Raków. "Ta droga jest wykonana w bardzo wysokim standardzie. Myślę, że wreszcie spełnią się oczekiwania użytkowników tej trasy. Będzie pomagała bezpiecznie podróżować wszystkim, którzy zmierzają z Kielc na wschód" - mówił podczas uroczystości marszałek województwa świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski.

Zadanie zostało podzielone na dwie części. W ramach inwestycji przeprowadzono roboty drogowe - m.in. przebudowano obecne odcinki jezdni - oraz branżowe, dotyczące m. in. poprawy infrastruktury technicznej. Rozbudowana trasa ma dwa pasy ruchu, każdy o szerokości 3,5 metra. Powstały m.in. drogi dojazdowe, nowe chodniki, parkingi, ronda, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe wraz z peronami i miejscami na wiaty. Wybudowane mosty na rzekach Belnianka, Lubrzanka, Warkocz i Łukawa. Przebudowano sieć energetyczną i oświetlenie drogowe, powstał także układ kanalizacji deszczowej.

Komunikację drogową na odcinku Staszów-Kielce ułatwiają nowo wybudowane obwodnice miejscowości Suków i Daleszyce.

Przedsięwzięcie realizowano od stycznia ub.r. Inwestorem był Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Rozbudowa trasy kosztowała ok. 140 mln zł i była dofinansowana kwotą 110 mln zł z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Pozostałe fundusze pochodziły z budżetu samorządu województwa świętokrzyskiego.

Droga wojewódzka nr 764 prowadzi ze stolicy województwa świętokrzyskiego na Podkarpacie. Dzięki wybudowaniu kilka lat temu mostu na Wiśle w Połańcu i dróg dojazdowych, trasa ta umożliwia alternatywny dojazd z Kielc do Rzeszowa. (PAP)

autor: Katarzyna Bańcer