Budowa rybnickiego odcinka Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna to największy unijny projekt dotyczący dróg wojewódzkich w woj. śląskim. Jego elementem jest budowa liczącej niespełna kilometr tzw. drogi śródmiejskiej. Będzie to połączenie powstającej arterii - poprzez Obwiednię Południową - ze ścisłym centrum Rybnika, alternatywne dla obciążonej ruchem ul. Wodzisławskiej.

W ramach budowy drogi śródmiejskiej, w rejonie tzw. mostu zamysłowskiego (wiedzie nim linia kolejowa w kierunku Raciborza), powstało rondo łączące ją z ul. Obwiednią Południową, a nad przepływającą tamtędy rzeką Nacyną wybudowano nowy most. Na czas tych prac konieczne stało się zamknięcie ważnej przelotowej drogi (Obwiedniej Południowej), związane też z wprowadzeniem objazdów i zmian w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej.

W trwającym od wiosny 2017 r. pierwszym etapie budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna w Rybniku, powstaje jej liczący ponad 10 km bezkolizyjny, dwujezdniowy odcinek od ronda Raciborskiego na granicy z Żorami (przy tamtejszym węźle A1) do ul. Wodzisławskiej. Na całym odcinku zaplanowano pięć węzłów (w tym jeden z drogą śródmiejską).

Przetarg na wykonawcę obu tych dróg trwał od października 2016 r. Wybrano wartą 352,6 mln zł brutto ofertę spółki Intercor z Zawiercia. Zapowiadano, że prowadzone jednocześnie na wielu odcinkach prace mają zostać zrealizowane w półtora roku.

Koszt całego przedsięwzięcia związanego z obecnym etapem budowy trasy w Rybniku oszacowano na 433,7 mln zł (ok. 83 mln zł z tej kwoty to zaplanowane odszkodowania). Przy własnym udziale pochodzącym z kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym władze miasta uzyskały niemal 290 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.

Tym samym projekt ten okazał się największym spośród inwestycji dotyczących dróg wojewódzkich wspieranych ze środków obecnego śląskiego RPO. Jest to również najwyższa dotacja jaką kiedykolwiek przyznano pojedynczemu projektowi w ramach śląskiego RPO oraz największa unijna dotacja w historii Rybnika.

Cała Droga Regionalna Racibórz-Pszczyna ma być częściowo zmodernizowaną, a częściowo nowobudowaną trasą o długości ok. 60 km. W inwestycjach obejmujących jej poszczególne odcinki uczestniczą gminy, powiaty i samorząd woj. śląskiego. Praktycznie gotowy jest już fragment od Pszczyny do Żor. Kolejny, kilkunastokilometrowy, ma przeciąć Rybnik.

Inwestycję na terenie Rybnika planowano już w latach 70. ub. wieku. Proces projektowania rozpoczął się w 2011 r. W 2015 r. miasto podzieliło budowę trasy na dwa etapy i zapewniło finansowanie w oparciu o kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i wsparcie unijne. Drugi etap, od ul. Wodzisławskiej do granicy z Rydułtowami, zakłada budowę trasy jednojezdniowej.(PAP)

autor: Mateusz Babak