Chodzi o jedną z kluczowych arterii w regionie, prowadzącą od Katowic w stronę Tychów i Bielska-Białej. Na południe od autostrady A4 droga nr 86 zwężała się dotąd do dwóch pasów w każdą stronę, prowadząc starymi wiaduktami m.in. nad torami kolejowymi. Dalej, na wysokości dzielnicy Giszowiec, znajdowało się częściowo kolizyjne skrzyżowanie, będące początkiem drogi nr 81. W godzinach szczytu tworzyły się tam długie korki.

Inwestycja w Giszowcu obejmuje rozbudowę i przebudowę węzła - dwóch odcinków dróg krajowych nr 81 (ul. 73. Pułku Piechoty) i 86 (ul. Pszczyńska) o łącznej długości 3,62 km. Rozbudowany zostanie m.in. odcinek DK86 – od przebudowanego w poprzednich latach węzła Murckowska na autostradzie A4, na długości całej dzielnicy. Codziennie przejeżdża tamtędy średnio 58,5 tys. pojazdów.

Prace przy tej inwestycji trwają od kwietnia br. Na co najmniej rok przewidziano związane z tym zasadnicze utrudnienia – dwupasową arterię zwężono na wysokości Giszowca do jednego pasa ruchu; zamknięto też zjazd z autostrady A4 na drogę nr 86 w kierunku Tychów.

Jak podała we wtorek rzeczniczka katowickiego magistratu Ewa Lipka, w czwartek wykonawca rozpocznie kolejny etap prac przy powstającym wiadukcie drogowym. „Wymaga on wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, która będzie polegać na zawężeniu ul. Kolistej - przy zachowaniu wąskich pasów w każdym kierunku jazdy - na odcinku pod wiaduktem” - wskazała rzeczniczka.

„Mimo, że jest to krótki odcinek, z uwagi na duże natężenie ruchu w tym rejonie, szczególnie w godzinach szczytu, zmiana ta może wpływać na płynność ruchu” - przestrzegła Lipka dodając, że zwężenie jest konieczne, aby kontynuować budowę wiaduktu, przewidzianą do końca 2020 r.

Rozbudowa węzła w Giszowcu to największa inwestycja drogowa w Katowicach od kilkunastu lat. Będzie kosztowała 247,5 mln zł, przy unijnym wsparciu na poziomie ok. 210 mln zł. Prace mają trwać do pierwszej połowy 2021 r. Pierwszych udogodnień mieszkańcy mogą spodziewać się w przyszłym roku, kiedy do użytku zostaną oddane pierwsze bezkolizyjne połączenia.

Aby sprawnie informować mieszkańców o wprowadzanych zmianach, miasto przygotowało rodzaj newslettera, rozsyłanego pocztą elektroniczną. Zainteresowani powinni wysłać maila na adres przebudowaDK@katowice.eu z tematem „aktualne informacje”.

Umowę z wykonawcą planowanej od lat rozbudowy skrzyżowania dróg nr 86 i 81 samorząd Katowic podpisał w maju ub. roku. Zostało nim konsorcjum firm NDI i Balzola (z ceną 247,4 mln zł). Inwestycja w Giszowcu to jedna z dwóch kluczowych inwestycji drogowych miasta ostatnich lat. Druga to budowa bezkolizyjnego węzła drogi nr 81 z ul. Armii Krajowej, na skraju dzielnicy Piotrowice.

Oba skrzyżowania na wylotowych trasach prowadzących z Katowic na południe należą do najbardziej obciążonych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Miasto zdobyło na ich modernizację, rozbudowę i przebudowę na bezkolizyjne największe w Polsce łączne unijne dofinansowanie w konkursie na inwestycje drogowe miast.

Wcześniej szacowano, że łączny koszt obu tych inwestycji może przekroczyć 560 mln zł, z czego ok. 450 mln zł zapewniłyby środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Katowice dostały unijne dofinansowanie na oba zadania w marcu ub. roku. Był to efekt zwiększenia przez Ministerstwo Rozwoju puli funduszy konkursu POIiŚ na inwestycje drogowe miast poza siecią TEN-T.(PAP)

autor: Mateusz Babak