"Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi całkowita cena brutto za realizację (waga 80%), termin realizacji (waga 10%), dostawa materiałów strategicznych (waga 5%) oraz przewóz blokowy rozjazdów i ich zabudowa (waga 5%). Termin realizacji inwestycji został określony na 30 miesięcy od daty rozpoczęcia" - czytamy w komunikacie.

Cena oferty konsorcjum stanowi wartość przekraczającą środki inwestora przeznaczone na realizację inwestycji, które wynoszą ok. 547,6 mln zł brutto (445,2 mln zł netto). Szacunkowy udział Torpolu w realizacji prac w ramach tego zamówienia oraz w wynagrodzeniu wynosi ok. 40%, podano także.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku.