Jak duży obszar obejmie budowa lotniska?

Ponad 66 km kwadratowych ma teren przeznaczony pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformował w środę pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild. Dodał, że 4 czerwca w Baranowie ruszy punkt konsultacyjny dot. inwestycji.

"Teren inwestycji wyznaczony przez doradcę technicznego obejmuje łącznie 66,2 km kwadratowych" - powiedział Wild. Teren ten znajduje się na obszarze gmin: Baranów (pow. grodziski), Teresin (pow. sochaczewski) i Wiskitki ( pow. żyrardowski).

Podczas środowego spotkania pełnomocnika rządu ds. CPK Mikołaja Wilda z mieszkańcami Baranowa rozdawano ulotkę, na której przedstawiono obszar lokalizacji na potrzeby CPK. Napisano na niej, że obszar ten jest ograniczony od północy rzeką Pisią oraz miejscowością Szymanów. Od południa jest ograniczony autostradą A2, a od zachodu - drogą krajową nr 50.

Jak tłumaczył mieszkańcom pełnomocnik rządu ds. CPK, obszar, na którym prowadzone będą badania środowiskowe, obejmie rozporządzenie Rady Ministrów, o którym jest mowa w specustawie.

"To jest maksymalny obszar, z którego zostaną wyodrębnione dwie lokalizacje. Jedyna zmiana, która następuje z państwa punktu funkcjonowania, to konieczność uzgadniania planów zagospodarowywania przestrzennego z pełnomocnikiem ds. CPK" - powiedział Wild.

Jak wyjaśnił, poza tym obszarem nie przewiduje się działań inwestycyjnych. "Z tego obszaru w drodze konsultacji z państwem, wyodrębnione zostaną dwie lokalizacje. Myślę, że częściowo na siebie zachodzące. Dwie lokalizacje, na których będzie przeprowadzone postępowanie środowiskowe. To nie jest teren do wywłaszczenia" - wyjaśnił.

Jak będzie wyglądał proces inwestycyjny?

Wild mówił, że cały proces inwestycyjny będzie miał trzy etapy.

Etap I - 2018 - to przygotowanie obszaru inwestycji - wskazanie maksymalnego obszaru, jaki będzie mógł zająć CPK. Tutaj mają nastąpić konsultacje społeczne, publikacja raportu. Inwestor rozpoczyna półtoraroczne negocjacje z mieszkańcami obszaru inwestycji.

Etap II - 2019 - to rezerwacja obszaru inwestycji - oficjalne wyznaczenie docelowego obszaru i rezerwacja terenu dla dwóch wariantów lokalizacji CPK. W tym etapie zakończone zostaną negocjacje z mieszkańcami do końca 2019 roku.

Etap III - 2020 r. - to decyzja lokalizacyjna, czyli wskazanie ostatecznej lokalizacji CPK, grunty stają się własnością Skarbu Państwa.

"W tym etapie, z tych dwóch lokalizacji, które wybierzemy, które zostaną ustalone przez wojewodę po konsultacjach społecznych, w 2020 roku po uzyskaniu decyzji środowiskowej, zostanie wydana decyzja lokalizacyjna, na mocy której wszystkie te grunty, które nie zostały nabyte, czyli jeśli spółka celowa nie nabędzie gruntu, a grunt będzie na lokalizacji, to grunty staną się własnością Skarbu Państwa" - mówił.

Oznacza to, że jeśli do 2020 r. nie nastąpi nabycie nieruchomości, ponieważ strony się nie dogadają, grunty staną się własnością Skarbu Państwa. Wówczas posiadacz takiego gruntu będzie miał 120 dni na opuszczenie nieruchomości i dostanie za nie odszkodowanie.

Wypowiedzi wiceministra przerywane były wypowiedziami i okrzykami mieszkańców Baranowa, którzy licznie przybyli na spotkanie. Mieli ze sobą transparenty z hasłami: "Stracimy źródło utrzymania", "Nie oddamy naszych ojcowizn", "Nie chcemy lotniska", "Rujnujecie nam życie".

"Jestem tutaj dlatego, że chciałbym wyrazić, że cokolwiek słyszycie, cokolwiek państwu jest sugerowane, jestem tutaj dlatego, że chcemy was wysłuchać" - mówił Wild do zgromadzonych.

Jak będą wyceniane nieruchomości pod budowę CPK?

Nieruchomości potrzebne pod budowę CPK nie będą wyceniane według wartości gruntów rolnych; zostanie wypłacona "godziwa cena" bądź będzie możliwość kontynuowania działalności rolniczej w nowej lokalizacji - zapowiedział w środę podczas spotkania z mieszkańcami Baranowa wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild.

Licznie przybyli mieszkańcy, często w emocjonalnych słowach, pytali wiceministra Wilda o swoją przyszłość, w związku z planowaną przez rząd budową CPK. Dopytywali m.in. o wykup ziemi, ceny gruntu, odszkodowanie, gwarancję pieniędzy na koncie, prowadzenie działalności rolniczej. Mówili, że będą zmuszeni do sprzedaży swoich nieruchomości.

"Cena gruntu, wiem, że jest dla państwa bardzo istotna. Wiem, że funkcjonuje obawa, że nieruchomości będą wyceniane według wartości gruntów rolnych. Tak nie będzie. Tutaj punktem wyjścia dla nas - mamy to również przewidziane w ustawie - punktem minimalnym są odszkodowania płacone przy budowie autostrad. Oznacza to, że możecie państwo uzyskać tylko więcej, niż ma to miejsce przy odszkodowaniach z tytułu budowy autostrad" - powiedział.

Jak dodał, odszkodowania z tytułu budowy autostrad w ostatnich czasach sięgały 35-40 zł za metr. "To jest pułap minimalny" - dodał.

Jak zaznaczył, osobom, które zostaną objęte tą lokalizacją, zostanie wypłacona "godziwa cena", bądź zostanie zaproponowana możliwość kontynuowania działalności rolniczej w nowej lokalizacji.

"Mówiliśmy to wcześniej i podtrzymujemy to stanowisko, że jeżeli będzie taka państwa wola i dostateczna liczba mieszkańców zainteresowanych takim rozwiązaniem, jesteśmy w stanie przenieść całe grupy osadnicze w nowe miejsce" - powiedział.

Jedno z największych lotnisk w Europie

Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Na jego lokalizację wskazywana jest miejscowość Stanisławów w gminie Baranów. Port powstanie na ok. 3 tys. ha. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

Rada Gminy Baranów 18 kwietnia podjęła uchwałę o referendum ws. CPK. Termin jego przeprowadzenia został wyznaczony na 17 czerwca.

>>> Czytaj też: Sejm przyjął specustawę o CPK. To będzie jedno z największych lotnisk Europy