Inwestycje na katowickim lotnisku dotyczą rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniskowej i portowej.

Projekt pn. „Port Lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej" obejmuje budowę nowego pasa startowego, a także modernizację płyty postojowej oraz dróg kołowania. Inwestycja zostanie ukończona jeszcze w 2014 r., a jej realizacja umożliwi lotnisku przyjmowanie większych samolotów oraz wzrost liczby odpraw i masy przewożonych towarów. Do 2020 r. planowany jest wzrost liczby pasażerów do 4 milionów rocznie.

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwotą 27,02 mln euro, a całkowita wartość projektu to 67,35 mln euro. Budowę pasa startowego w Pyrzowicach realizuje Budimex jako jedno z dwóch zadań projektu. Wartość tej umowy wynosi 157 mln zł.