Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 6,1 proc. r/r w styczniu 2019 r. (po wzroście o 2,8% r/r w poprzednim miesiącu), podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym, w Polsce produkcja wzrosła o 1,7 proc. w styczniu.

W całej UE produkcja przemysłowa spadła w styczniu o 0,4 proc. r/r i wzrosła o 1 proc. w ujęciu miesięcznym.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował wcześniej, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w styczniu o 6,1% r/r, po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym - o 6,1 proc. r/r.

Dane dla strefy euro

Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła o 1,4 proc. m/m w styczniu 2019 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W całej UE produkcja wzrosła o 1 proc. w tym ujęciu.

Konsensus rynkowy dla strefy euro przewidywał wzrost o 1 proc. w ujęciu miesięcznym.

W ujęciu rocznym, produkcja przemysłowa spadła o 1,1 proc. w strefie euro i spadła o 0,4 proc. w całej UE. Konsensus wynosił 2,1 proc. spadku dla strefy euro.

>>> Czytaj też: Polska straci 46,5 tys. miejsc pracy? PIE: Stanie się tak w wyniku "twardego brexitu"

W gospodarce zaczęła się wojna pesymistów z optymistami