Dzięki funkcjonowaniu tego oddziału pacjenci mają szansę na dostęp do innowacyjnych terapii w ramach badań klinicznych dużo wcześniej niż było to do tej pory – we wczesnej fazie rozwoju leku. Do Ośrodka Badań Wczesnych Faz trafiają „pacjenci onkologiczni, którzy wyczerpali już wszelkie inne możliwości leczenia i szukają kolejnej szansy na przedłużenie swojego życia. Tę szansę dajemy” – dodaje Janicki.

To nie tylko szansa dla chorych, ale i polskiej nauki. „Możemy pokazać, że potrafimy robić takie rzeczy – wymagania co do prowadzenia badań wczesnej fazy są dużo wyższe niż późniejszej fazy. Jesteśmy w stanie tym wymaganiom sprostać” – mówi Wiktor Janicki.

Ośrodek Badań Wczesnych Faz jest otwarte dla wszystkich pozostałych sponsorów badań klinicznych. Z kolei bazy genomowe pacjentów onkologicznych pomagają w dostosowaniu leczenia choroby nowotworowej ze względu na występującą mutację.

Zobacz całą rozmowę:

Baza genomowa to nie fantastyka. Pomoże w skuteczniejszym leczeniu raka