Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że w październiku ceny rdr wzrosły o 2,5 proc., a mdm wzrosły o 0,2 proc.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za październik i wrzesień 2019 r.:

waga październik październik wrzesień wrzesień
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 100 2,5 0,2 2,6
Inflacja towarów 1,7 0,3 1,8
Inflacja usług 4,8 0,0 4,8 -0,2
Żywność i napoje bezalkoholowe 24,89 6,1 0,3 6,3 -0,2
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,37 1,3 0,0 1
Odzież i obuwie 4,94 -1,7 3,5 -1,2 2,6
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,17 1,9 0,2 2 0,3
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,7 0,8 0,3 0,5 -0,2
Zdrowie 5,12 4,0 -0,1 3,9 0,7
Transport 10,34 -3,0 -0,7 -1,7 -2,6
Łączność 4,18 1,0 0,0 0,9 -0,7
Rekreacja i kultura 6,44 2,6 -0,4 2,6 -0,9
Edukacja 1,07 4,7 0,9 4,4 2,6
Restauracja i hotele 6,2 5,3 0,3 5,2 0,9
Inne towary i usługi 5,58 1,7 0,3 1,3 1,3