Prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłowska urodziła się w 1951 r. w Warszawie. Jest specjalistą w dziedzinie informatyki, w zakresie baz danych oraz biznesowych systemów informatycznych.

Jest absolwentką Wydziału Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w roku 1974 uzyskała tytuł magistra w dziedzinie nauk matematycznych. W roku 1981 otrzymała stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Warszawskiej, następnie w roku 2003 stopień DSc (Doctor of Science) na Uniwersytecie w Queensland (The Queensland University) w Australii oraz w roku 2004 stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Od roku 2004 jest członkiem Australijskiej Akademii Nauk.

W latach 1988 -2007 była związana z Uniwersytetem w Queensland gdzie w roku 1990 uzyskała nominację na stanowisko profesora na Wydziale Informatyki (Computer Science). W okresie 1995 - 2007 pełniła tam funkcje dyrektora do spraw studiów doktorskich oraz strategii i rozwoju badań naukowych. W roku 1992 została współzałożycielem oraz dyrektorem Narodowego Centrum Badawczego w Dziedzinie Systemów Rozproszonych (znanego pod nazwą Distributed Systems Technology Centre). Ponadto była wieloletnim członkiem oraz kierownikiem komisji do spraw rozdziału narodowych funduszy na badania naukowe i wdrożeniowe w ramach Australijskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (Australian Research Council).

Prof. Orłowska jest autorem i współautorem blisko 300 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych. Przewodniczyła ponad 50 międzynarodowym konferencjom naukowym w dziedzinie informatyki stosowanej. Wypromowała do tej pory 32 doktorów nauk informatycznych. Jej całokształt działalności i wizja praktycznych aspektów pracy naukowej zostały uhonorowane prestiżowymi międzynarodowymi wyróżnieniami, takimi jak: członkostwo w panelu VLDB, IT Awards, Distinguished Research Fellow of DSTC Pty Ltd.

Od listopada 2007 Prof. Orłowska jest Honorowym Profesorem The University of Queensland w Australii.

W roku 2007 powróciła do kraju i objęła stanowisko profesora w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych.

Źródło: www.nauka.gov.pl, Centrum Informacyjne Rządu