Grendowicz jest absolwentem ekonomiki transportu na Uniwersytecie Gdańskim i The Chartered Institute of Bankers w Londynie. W latach 2008 – 2010 był prezesem BRE Banku, a wcześniej (2001 – 2006) jako wiceprezes Banku BPH, odpowiadał za bankowość korporacyjną oraz finansowanie nieruchomości.

W swojej karierze bankowej Grendowicz był również prezesem i wiceprezesem ABN Amro w Polsce (1997 – 2001), wiceprezesem ING Banku na Węgrzech (1995 – 1997) oraz kierował pionem structured finance i rynków kapitałowych w ING Banku w Warszawie (1992 – 1995). W latach 1983 – 1992 pracował w bankach w Londynie, m.in. w Australia and New Zealand Banking Group oraz w Citibanku.