Rachwalska-Marko na stanowisko prezesa zarządu. Jest ona absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 1994–1999 pracowała w Domu Maklerskim Penetrator jako specjalista ds. obrotu wtórnego. Następnie od 1999 r. związana była z Domem Maklerskim IDM, początkowo jako inspektor nadzoru (do grudnia 2012), a następnie jako prawnik, dyrektor działu nadzoru (od 2006 r.).

W ostatnim czasie (2010–2013) była członkiem rady nadzorczej Idea TFI.