Od lutego 2011 r. Bąk jest prezesem FWM Kuźnia Osowiec. Od czerwca do października 2011 r. zajmował stanowisko wiceprezesa spółki Karbon 2. W latach 2008–2011 pełnił funkcję prezesa Odlewni Żeliwa w Zawierciu. Od 2002 r. do 2008 r. był prezesem i dyrektorem naczelnym Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach.

W latach 1997–1998 zajmował stanowisko szefa gabinetu politycznego ministra transportu i gospodarki morskiej. Od 1993 do 1997 r. był pierwszym zastępcą prezesa Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego, pełnomocnika ministra ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. W 1993 r. był także wicedyrektorem departamentu energii i paliw w Ministerstwie Przemysłu i Handlu.