Krzewina jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Od lat związany jest z branżą ubezpieczeniową. W latach 1993–1998 był zatrudniony w PZU Życie, od września 1997 r. na stanowisku członka zarządu. W latach 1998–2001 pracował w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia, od kwietnia 2001 r. jako członek zarządu. W latach 2002–2004 zatrudniony był w Sampo Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie na stanowisku prezesa zarządu – dyrektora sprzedaży.

W sierpniu 2004 r. wrócił do Grupy PZU, gdzie kolejno zajmował stanowiska dyrektora biura ubezpieczeń grupowych PZU Życie, dyrektora koordynatora ds. klienta korporacyjnego, a od marca 2007 r. wiceprezesa zarządu PZU Życie. Od sierpnia 2007 r. jest prezesem zarządu PZU Życie. Pełni też funkcję dyrektora grupy PZU nadzorującego działalność pionu HR i pionu sieci grupy w centrali PZU.