Dopierała jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Karierę zawodową rozpoczął w Stanach Zjednoczonych jako inżynier serwisowy oraz jako dyrektor serwisu w firmie usługowej Hogan Technical Services.

Od 1994 do 2006 r. pracował w HP Polska, pełniąc kolejno funkcje dyrektora marketingu i kanałów partnerskich (1994–1996), dyrektora działu produktów komputerowych (1996–1998) oraz prezesa zarządu (1998–2006). Obecnie, od 2006 r. zajmuje stanowisko prezesa zarządu Oracle Polska.