Ukraina-transportery opancerzone

Ukraina

źródło: ShutterStock

Powołanie czeka przede wszystkim mężczyzn między 20 i 27 rokiem życia, zdolnych do służby wojskowej i nie będących jedynymi żywicielami rodziny. Służba prasowa prezydenta podaje, że wraz z mobilizacją nowych sił z oddziałów ukraińskiej armii odejdą do rezerwy osoby, które odsłużyły przewidziany ustawą okres.