"Ponadto emitent informuje, że uzyskane zostały również zgody korporacyjne (tj. zgoda walnego zgromadzenia SRK oraz zgody odpowiednich organów NBGT i emitenta) wymagane do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży oznaczonej części zakładu górniczego w Brzeszczach jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa" - czytamy w komunikacie.

Warunek zawieszający dotyczący zmniejszenia przez Kompanię Węglową ilości węgla kamiennego, zeskładowanego na zwałach na nieruchomości wchodzącej w skład oznaczonej części zakładu górniczego w Brzeszczach, został spełniony częściowo, co nie zagraża zawarciu umowy przyrzeczonej. Emitent nadmienia, iż wyżej wymieniony warunek został zastrzeżony na korzyść kupującego, podano również.

"Obecnie NBGT podejmuje działania mające na celu uzyskanie decyzji Ministra Środowiska o przeniesieniu na rzecz NBGT koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża 'Brzeszcze' oraz innych decyzji z tym związanych" - czytamy dalej.

Na początku listopada spółka Nowe Brzeszcze Grupa Tauron złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na nabycie części mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń - aktywów kopalni węgla kamiennego Brzeszcze.

NBGT należy do grupy kapitałowej Tauron Polska Energia z siedzibą w Katowicach. Grupa ta prowadzi działalność m.in. w zakresie wytwarzania, obrotu i dystrybucji energii elektrycznej oraz wprowadzania do obrotu węgla kamiennego energetycznego. NBGT będzie zajmować się wydobyciem węgla kamiennego i metanu.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Restrukturyzacji Kopalń jest prowadzenie likwidacji kopalń, w tym m.in. zabezpieczanie sąsiednich kopalń przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń, wydobycie węgla kamiennego, gospodarowanie majątkiem likwidowanych kopalń oraz tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności dla pracowników likwidowanych kopalń.

W połowie października RSG - spółka zależna Taurona Polska Energia - zawarła ze SRK przedwstępną warunkową umowę nabycia oznaczonej części zakładu górniczego w Brzeszczach oraz porozumienie z organizacjami związkowymi w kopalni. RSG pod nazwą Nowe Brzeszcze Grupa Tauron ma zostać włączona do spółki Tauron Wydobycie. 

>>> Czytaj też: Polska zrezygnowała z euro? W rządzie nie ma już pełnomocnika ds. wspólnej waluty