Zysk netto PZU spadł r: r do 1947 mln zł w 2016 r.Warszawa, 15.03.2017 (ISBnews) - PZU odnotowało 1 947 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 2 343 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3 034 mln zł wobec 2 940 mln zł zysku rok wcześniej.

Składki przypisane brutto sięgnęły 20 219 mln zł w 2016 r. wobec 18 359 mln zł rok wcześniej.

"W 2016 roku zanotowaliśmy wzrost składki przypisanej brutto Grupy o 1 860 mln zł r/r, zachowując przy tym restrykcyjną dyscypliną kosztową, która przełożyła się na redukcję kosztów stałych o blisko 80 mln zł. Osiągnięty zysk netto w wysokości 1 947 mln zł pozostawał pod wpływem wyższych odszkodowań w ubezpieczeniach rolnych z pierwszego półrocza oraz przeceny pakietu akcji Grupy Azoty, w pełni ujętej w wyniku finansowym. Warto jednocześnie zaznaczyć, że na porównywalność danych finansowych wpłynęło również wprowadzenie w lutym 2016 roku podatku od aktywów instytucji finansowych" - powiedział CFO PZU Tomasz Kulik, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 1 593 mln zł wobec 2 249 mln zł zysku rok wcześniej.

Pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w 2016 roku miały:

* wzrost składki przypisanej brutto w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego;

* zwiększenie rentowności ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych;

* wzrost udziału w rynku ubezpieczeń majątkowych i życiowych ze składką okresową;

* wzrost sprzedaży w obszarze ochrony zdrowia;

* spadek kosztów administracyjnych w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce dzięki utrzymywaniu dyscypliny kosztowej, podano w komunikacie.

Negatywnie na wyniki w tym okresie wpłynęły:

* niższa rentowność w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych jako efekt wzrostu szkodowości;

* negatywne skutki przezimowań w ubezpieczeniach upraw rolnych;

* znacząco niższy wynik z działalności lokacyjnej na portfelu głównym przede wszystkim z powodu przeceny pakietu akcji Grupy Azoty SA;

* wprowadzenie podatku od instytucji finansowych od 2016 roku, podano także.

"Ubiegły rok był pełen wyzwań, ambitnych projektów i znaczących sukcesów. Jest w nas pasja startupu i siła giganta kapitałowego. Dobre wyniki finansowe PZU za 2016 rok to efekt konsekwentnie realizowanej strategii. Zgodnie z jej założeniami, skoncentrowaliśmy się na budowaniu pozycji w obszarze naszej podstawowej działalności ubezpieczeniowej. Wykorzystując poprawiającą się sytuację na rynku oraz efektywne struktury sprzedaliśmy ponad 700 tys. więcej ubezpieczeń komunikacyjnych niż w ubiegłym roku. W rezultacie nasz udział w rynku majątkowym wzrósł o 3 pkt proc. r/r, a składka przypisana brutto o 20,4% r/r, notując tym samym dynamikę nie widzianą w PZU od lat. Wzmocniliśmy fundamenty oraz wytyczyliśmy kierunki działalności, tak by w perspektywie najbliższych lat Grupa PZU stała się nie tylko największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także najbardziej innowacyjną, stabilną i rentowną, dostarczającą produkty z obszaru ubezpieczeń, zdrowia, zarządzania aktywami oraz bankowości" - powiedział prezes PZU Michał Krupiński, cytowany w komunikacie.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)