Praca/Praca za granicą

12.05.2020, 06:15

Co z unijnym zasypywaniem dysproporcji między regionami?

Od początku istnienia UE celem było zmniejszanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami, z naciskiem na obszary wiejskie, obszary dotknięte przemianami przemysłowymi, a także na regiony mające trudności z powodu degradacji środowiska naturalnego oraz problemów demograficznych.

28.02.2020, 06:34

Imigranci szansą na wygranie przez USA wyścigu technologicznego

Determinacja imigrantów w dążeniu do celu i amerykański ład gospodarczy to rodzaj symbiozy o potężnym potencjale rozwojowym. Populacja imigrantów o wysokich kwalifikacjach jest określana jako kluczowe aktywo pozwalające USA utrzymać tempo rozwoju technologicznego i wzrostu produktywności.

19.11.2019, 06:45

Exodus Polaków z Wielkiej Brytanii pomaga Niemcom

Obawy dotyczące brexitu i kwitnący lokalny rynek pracy sprawił, że po raz pierwszy od prawie dekady więcej polskich pracowników wróciło do kraju, niż z niego wyjechało w poszukiwaniu pracy – wynika z danych GUS.

07.08.2019, 05:19

Zbadać i zadbać – ukraiński potencjał w Polsce

Ukraińcy to dla Polski potencjał. Żeby nie zmarnować szans płynących z niespotykanej w najnowszej historii fali imigracji trzeba zadbać o integrację tych osób, a także wnikliwie badać ich sytuację, plany i strategię pobytu w Polsce – mówi dr hab. Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW.

25.07.2019, 06:30

Siła robocza w Afryce rośnie. W 2100 roku będzie większa niż w Azji

Azja i Afryka to kontynenty, które zmagają się z odmiennymi wyzwaniami demograficznymi i gospodarczymi. W Azji coraz większym problemem będzie starzenie się społeczeństwa, tymczasem w Afryce władze będą szukały sposobów na zapewnienie zatrudnienia powiększającej się populacji młodych ludzi potrzebujących pracy. Pod koniec XXI wieku potencjalna siła robocza Czarnego Lądu będzie prawdopodobnie większa niż w Azji.

13.07.2019, 19:00

Opiekunki seniorów to współczesne niewolnice?

Nawet dokładnie nie wiadomo, ile ich jest. Kobiet, które wyjechały, by opiekować się starcami w krajach Europy Zachodniej. Eksperci coraz częściej mówią, że to współczesne niewolnice. Bez żadnych praw.

06.07.2019, 21:04

W migrację trzeba inwestować

Polska gospodarka korzysta na napływie pracowników z zagranicy, jednak państwo musi zainwestować w politykę migracyjną, by sytuacja się nie odwróciła. Wspieranie mobilności wewnętrznej może pomagać w równoważeniu nadwyżek i niedoborów siły roboczej, ale wymaga analizy skutków dla lokalnych rynków.

Tylko na forsal.pl

Infografiki, wykresy, mapy

Najnowsze galerie>>