Każdego roku do Belgii przyjeżdża około 50 tys. pracowników sezonowych, aby pracować przede wszystkim w sektorach rolnictwa i ogrodnictwa. Większość z nich pochodzi z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Dotychczas musieli oni występować do urzędu gminy o dokument czasowego pobytu, który pozwalał im przebywać w Belgii maksymalnie przez trzy miesiące. Jak poinformowała w środę minister De Moor teraz nie będzie to już konieczne.

„Pracownicy sezonowi od razu otrzymują zezwolenie na pobyt na cały okres obowiązywania karty zbierania” – przekazała w oświadczeniu belgijska minister. „W ten sposób dajemy rolnikom jasność i unikamy sytuacji nielegalnego zatrudnienia, a jednocześnie chronimy ich przed obciążeniami administracyjnymi” – podkreśliła De Moor.

Reklama

Andrzej Pawluszek