Każdy zainteresowany może wejść na oficjalną stronę Poste Italiane i w zakładce „pracuj z nami” znaleźć ogłoszenie w sprawie rekrutacji listonoszy. Aplikuje się online, trzeba dołączyć CV.

Warunkiem złożenia podania jest ukończenie co najmniej szkoły średniej. Posiadać też należy ważne prawo jazdy i trzeba zadeklarować gotowość do prowadzenia służbowego pojazdu mechanicznego; jest to zwykle skuter Piaggio Liberty 125 cm3.

Na rozmowę kwalifikacyjną należy przygotować zaświadczenie lekarskie stwierdzające ogólną przydatność do pracy wydane przez lokalną instytucję ds. zdrowia lub przez lekarza.

Po złożeniu wniosku trzeba zdać test online oceniający predyspozycje kandydata. Dział kadr Poczty Włoskiej skontaktuje się ze wszystkimi uczestnikami, którzy zdadzą egzamin w celu przeprowadzenia ostatecznej selekcji, która oprócz zwykłej rozmowy kwalifikacyjnej obejmie m.in. test kierowania pojazdem dwukołowym.

Reklama