80 mln wysoko wykwalifikowanych pracowników w UE

W 2022 r. w całej Unii Europejskiej zatrudnionych było około 80 mln osób o wysokich kwalifikacjach, co stanowi 44,2 proc. całkowitej liczby osób zatrudnionych w wieku 25–64 lata.

Rozkład wysoko wykwalifikowanych pracowników na poziomie regionalnym był bardzo zróżnicowany. 106 z 241 zgłoszonych regionów osiągnęło poziom równy lub wyższy od średniej UE.

Reklama

W 53 regionach UE co najmniej połowę zatrudnionych osób uznano za osoby posiadające wysokie kwalifikacje, przy czym najwyższy odsetek odnotowano w regionach stołecznych i innych regionach miejskich. W całej Wspólnocie 12 z 14 regionów o najwyższym odsetku wysoko wykwalifikowanych pracowników to regiony stołeczne.

W 2022 r. najwyższy regionalny udział pracowników wymagających wysokich kwalifikacji odnotowano w Sztokholmie (Szwecja, 73,6 proc.), Utrechcie (Holandia, 68,9 proc.), Luksemburgu (67,4 proc.) i w prowincji Brabancja Walońska w Belgii (65,8 proc.).

Następne były regiony stołeczne Belgii, Francji, Litwy, Węgier, Finlandii, Niemiec, Polski, Holandii, Danii i Czech, z udziałem wahającym się od 62,6 proc. do 65,6 proc..

Najniższy udział wysoko wykwalifikowanych pracowników odnotowano w greckich regionach Sterea Elláda (21,8 peoc.) i Ionia Nisia (22,3 proc.), a także w rumuńskim regionie Sud-Muntenia (22,8 proc.).

Za osoby pracujące o wysokich kwalifikacjach uważa się osoby w wieku 25–64 lata, które są zatrudnione w zawodach: menedżerowie, specjaliści, technicy i pracownicy pomocniczy.

Które regiony Polski wypadły najlepiej?

W Polsce najwyższy udział zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników, na poziomie 64,8 proc., ma region Warszawski stołeczny. Zatrudnienie powyżej średniej unijnej miały jeszcze woj. pomorskie (47,7 proc.), małopolskie (47,0 proc.), dolnośląskie (46,6 proc.) i śląskie (46,5 proc.). Natomiast najniższy odsetek pracowników o wysokich kwalifikacjach (31,7 proc.) zatrudniony był w woj. świętokrzyskim.