"Dynamika przechodzenia młodych ludzi z procesu edukacji formalnej na rynek pracy różni się znacznie w poszczególnych krajach UE. Na rozbieżności te mogą wpływać krajowe systemy edukacji, dostępność szkoleń, charakterystyka rynku pracy i czynniki kulturowe" - podkreślił Eurostat.

Zwrócił uwagę, że choć jedna czwarta młodych Europejczyków jest zatrudniona podczas studiów, czy nauki, to statystyki te wykazują znaczne różnice między poszczególnymi krajami. Najwyższy odsetek młodych ludzi zatrudnionych podczas edukacji zaobserwowano w Holandii (73 proc.), Danii (52 proc.) i w Niemczech (45 proc.). Z kolei w Rumunii (2 proc.), na Słowacji (5 proc.) i na Węgrzech (6 proc.) odsetek ten był najniższy.

W Polsce, wśród osób w wieku 15-29 lat zdobywających wykształcenie, w 2022 roku pracowało 12,5 proc., a 0,8 proc. szukało pracy. (PAP)