Jedną z największych zmian w sektorze finansowym jest popularyzacja pracy zdalnej. Jednie 31 proc. wszystkich biorących w badaniu respondentów pracuje na stałe w biurach. W pełni zdalnie zatrudnionych jest 13 proc., a 56 proc. pracuje w trybie hybrydowym. Co ciekawe, to młodsi pracownicy, poniżej 25 roku życia, tzn. Generacja Z, są najbardziej skłoni do pracy stacjonarnej. Pracę w tym trybie podejmuje aż 64 proc. osób w tej grupie wiekowej.

Kluczowe będzie takie opracowanie strategii, aby zatrzymać doświadczonych pracowników

- Z punktu widzenia organizacji kluczowe będzie takie opracowanie strategii, aby zatrzymać doświadczonych pracowników, jak i przyciągnąć dopiero wchodzące na rynek pracy osoby. Rozwiązaniem, które wydaje sprawdzać się najlepiej jest zapewnienie możliwie jak największej elastyczności w wyborze formy pracy, ale także możliwości kształcenia i poszerzania swoich kompetencji. Wielu finansistów szuka dodatkowych możliwości rozwoju np. dzięki rozwijaniu kompetencji związanych z ESG i zrównoważonym zarządzaniem organizacja – mówi Agnieszka Jarosz, Head of ACCA Northern and Eastern Europe.

Reklama

Raport ujawnił także obawy, które powtarzają się wśród polskich specjalistów. Największą z nich jest strach przed wpływem jaki na zarobki ma i będzie miała inflacja (54 proc. badanych) oraz wiążący się z tym spadek możliwości zatrudnienia lub utrata pracy (33 proc.).

Obecnie mamy do czynienia z rynkiem kandydata

- Mimo oczywistych obaw, które w naturalny sposób pojawiają się w czasie niepewności społecznej związanej z inflacją – nie mamy powodów do niepokoju. Obecnie mamy do czynienia z rynkiem kandydata. Dzięki wsparciu, jakie ACCA zapewnia firmom i kandydatom w branży, zauważamy, że zapotrzebowanie na specjalistów na różnych poziomach kariery stale rośnie. Co więcej, obserwujemy, że poza ofertami pracy w Polsce pojawiają się również międzynarodowe możliwości zatrudnienia.– dodaje Przemek Olszewski, Business Development Manager, ACCA Northern & Eastern Europe.

Coraz bardziej widocznym wyzwaniem jest zdrowie psychiczne i ryzyko wypalenia zawodowego. Ponad połowa respondentów (57 proc.) odczuwa presję związaną z pracą, a aż 77 proc. zmaga się z utrzymaniem odpowiedniej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Co drugi respondent wskazał, że chciałby otrzymać więcej wsparcia od swojej organizacji w zarządzaniu zdrowiem psychicznym, podczas gdy 39 proc. twierdzi, że zdrowie psychiczne pracowników nie jest priorytetem dla ich organizacji. Poprawa tych parametrów będzie teraz szczególnie istotna dla pracodawców.