W firmach budowlanych najwyższe zarobki odnotowano na Mazowszu, gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 5 300 PLN brutto. Przeciętnie o 2 300 PLN mniej zarabiali pracownicy na Warmii i Mazurach. Stosunkowo niskie zarobki odnotowano również w innych województwach z Polski Wschodniej, takich jak: podlaskie, lubelskie i podkarpackie - tam mediany wynagrodzeń nie przekroczyły 3 400 PLN.

Wynagrodzenia w branży budowlanej

Wynagrodzenia w branży budowlanej

źródło: Materiały Prasowe

Spośród wybranych zawodów, warto zwrócić uwagę na zarobki architektów -mediana ich miesięcznych wynagrodzeń wyniosła 4 100 PLN brutto. Znacznie niższe wynagrodzenia otrzymywali pracujący fizycznie murarze - mediana ich wynagrodzeń wyniosła 2 500 PLN. Natomiast co czwarty murarz otrzymywał do 2 000 PLN miesięcznie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku murarzy często zdarzają się przypadki wypłacania części wynagrodzenia bez formalnej umowy. 

Wynagrodzenia w budownictwie

Wynagrodzenia w budownictwie

źródło: Materiały Prasowe

Szczególnie w mniejszych przedsiębiorstwach, czy też mikrofirmach występuje szara strefa. Aby uniknąć opodatkowania i składek do ZUS, przedsiębiorcy wypłacają część pensji „pod stołem”. W związku z tym tacy pracownicy nie znają faktycznej kwoty swoich zarobków brutto. Trudno oszacować, na ile miało to wpływ na podawane w badaniu kwoty. 

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi