Poniżej zestawienie ocen tempa wzrostu gospodarczego w okresie nadchodzących 6 miesięcy w poprzednich falach badania:

badanie wzrost stagnacja recesja
VIII 2013 25 55 12
XI 2013 26 52 17
II 2014 36 41 12
V 2014 37 44 9
VIII 2014 28 47 13
XI 2014 26 54 10
II 2015 24 50 14
V 2015 32 48 8
VIII 2015 27 48 11
XI 2015 23 48 10
II 2016 17 47 23
V 2016 21 46 19
VIII 2016 22 45 21
XI 2016 20 46 22

ZATRUDNIENIE

Poniżej zestawienie wyników z ostatnich fal badania:

badanie wzrost stabilizacja redukcja
VIII 2013 28 58 9
XI 2013 19 61 17
II 2014 26 58 10
V 2014 26 59 10
VIII 2014 29 58 11
XI 2014 26 59 11
II 2015 30 59 7
V 2015 31 56 10
VIII 2015 33 54 9
XI 2015 31 57 8
II 2016 36 53 6
V 2016 35 54 7
VIII 2016 37 52 7
XI 2016 32 55 9

PŁACE

Poniżej zestawienie ocen zmian poziomu płac w okresie nadchodzących 6 miesięcy w poprzednich falach badania:

badanie wzrost stabilizacja redukcja
VIII 2013 17 74 3
XI 2013 26 66 4
II 2014 22 68 3
V 2014 19 72 3
VIII 2014 19 75 2
XI 2014 25 64 3
II 2015 28 63 3
V 2015 18 76 2
VIII 2015 21 70 2
XI 2015 35 55 1
II 2016 30 61 2
V 2016 24 69 1
VIII 2016 25 66 2
XI 2016 44 49 2

Badanie przeprowadzono w dniach 10 października – 8 listopada 2016 r. na próbie 1000 firm. (PAP)