W podziale na województwa pod względem średnich zarobków, na pierwszym miejscu klasyfikuje się województwo mazowieckie.

Dwoma kolejnymi województwami, w których wynagrodzenie było wyższe od średniej ogólnopolskiej, były śląskie i pomorskie. W tym pierwszym wyniosło ono 4 306 PLN, a w drugim 4 055 PLN. Kolejne osiem województw to regiony, w których wynagrodzenie mieściło się w przedziale 3 300 PLN do 3 900 PLN.

Wśród pozostałych pięciu województw przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło około 3 250 PLN (podlaskie, lubuskie, podkarpackie i kujawsko-pomorskie). Natomiast najniższe zarobki na początku 2015 roku w sektorze przedsiębiorstw odnotowano w warmińsko-mazurskim i były one równe 3 182 PLN.

>>> Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2014