Przegląd przedstawiony zostanie we wtorek w Warszawie przez główną ekonomistkę OECD Catherine L. Mann oraz wicepremiera Mateusza Morawieckiego. W dokumencie podkreślono ogromne postępy osiągnięte w ostatnim dwudziestoleciu na drodze do konwergencji z państwami o wyższym poziomie dochodów, ale wskazano także na wyzwania, przed którymi stoi Polska - takie jak bezrobocie i jakości miejsc pracy, poprawa środowiska biznesowego i rozwój infrastruktury, a także zdrowe finanse publiczne.

„W czasie, gdy większość państw zmagała się ze skutkami światowego kryzysu gospodarczego, polska gospodarka notowała silny wzrost i zmniejszenie bezrobocia. Obecnie Polska powinna tak dobrać instrumenty polityczne, aby wspierać transformację w kierunku gospodarki opartej na zaawansowanych technologiach i umiejętnościach, co sprawi, że wzrost będzie jeszcze większy, bardziej ekologiczny i sprzyjający włączeniu społecznemu” - uważa Catherine L. Mann.

Zdaniem OECD taki program reform oraz priorytety polityczne nowego rządu, w tym nowy dodatek na dziecko, zakładają wyższe wydatki. Aby pomóc to sfinansować, autorzy raportu proponują przeprowadzenie szeroko zakrojonej reformy podatkowej, w tym likwidację obniżonej stawki podatku VAT i zwolnień z tego podatku, większe zastosowanie podatku od nieruchomości i podatku ekologicznego, a także umocnienie administracji skarbowej.

W kwestii zatrudnienia - zdaniem OECD - nieustanna poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej, skuteczniejsze wsparcie słabszych uczniów, a także lepsze wykorzystanie szkoleń w miejscu pracy do kształcenia zawodowego to kwestie, które będą miały największe znaczenie. Aby zwiększyć obecność kobiet na rynku pracy potrzebne są lepsze możliwości połączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Poza większą liczbą placówek opieki nad dziećmi, potrzebne są również długoterminowe świadczenia opiekuńcze.

Raport stwierdza też, że inwestując w infrastrukturę Polska powinna bardziej uwzględniać kryteria z zakresu ochrony środowiska i zdrowia w procesie wyboru i oceny projektów, zapewnić stabilne finansowanie infrastruktury transportu publicznego i jej utrzymania, a także poprawić warunki inwestowania w energię ze źródeł odnawialnych.

>>> Polecamy: Europejski prymus nie odstaje od Chin. Imponujący wzrost gospodarczy

Budżet w tarapatach

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju rekomenduje, aby w celu sfinansowania zwiększonych wydatków budżetowych polski rząd zadbał o sferę budżetową, zwiększając przychody z podatków. Proponuje szeroką reformę podatkową z likwidacją obniżonej stawki VAT i zwolnień z tego podatku.

"Nowy rząd potwierdził swoją determinację do utrzymania deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB. Jednak wprowadzenie kilku priorytetów rządu wskazywałoby na wyższe wydatki lub niższe przychody, podczas gdy nowe podatki już uchwalone lub obecnie dyskutowane przyniosą najprawdopodobniej dużo niższe przychody" - napisano w najnowszym raporcie OECD na temat Polski.

"Niewielkie dodatkowe przychody mogą pochodzić również z poprawy ściągalności podatków, zwłaszcza VAT" - dodano.

Eksperci OECD wskazali, że w sfinansowaniu podwyższonych wydatków w Polsce pomogłoby m.in. przeprowadzenie szeroko zakrojonej reformy podatkowej, w tym likwidacji obniżonej stawki podatku VAT i zwolnień z tego podatku oraz szersze zastosowanie podatku od nieruchomości (uzależnienie go od wartości nieruchomości oraz opodatkowanie wynajmu) i podatku ekologicznego, a także umocnienie administracji skarbowej.

Z marcowych prognoz OECD wynika, że deficyt sektora general government, liczony według ESA95, wyniesie w tym roku i przyszłym roku 3 proc. Z kolei licząc zgodnie z nową metodologią unijną ESA2010 w tym roku Polska będzie miała deficyt w wysokości 3,3 proc., a w przyszłym obniży się on do 3,0 proc.

OECD rekomenduje ponadto kontynuację podwyższania wieku emerytalnego zgodnie z reformą z 2012 roku. Dodaje, że ewentualne możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę powinny być identyczne dla kobiet i mężczyzn.

W kwestii zatrudnienia - zdaniem OECD - nieustanna poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej, skuteczniejsze wsparcie słabszych uczniów, a także lepsze wykorzystanie szkoleń w miejscu pracy do kształcenia zawodowego to kwestie, które będą miały największe znaczenie. Aby zwiększyć obecność kobiet na rynku pracy potrzebne są lepsze możliwości połączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Poza większą liczbą placówek opieki nad dziećmi, potrzebne są również długoterminowe świadczenia opiekuńcze.

W raporcie napisano też, że inwestując w infrastrukturę Polska powinna bardziej uwzględniać kryteria z zakresu ochrony środowiska i zdrowia w procesie wyboru i oceny projektów, zapewnić stabilne finansowanie infrastruktury transportu publicznego i jej utrzymania, a także poprawić warunki inwestowania w energię ze źródeł odnawialnych. (PAP)

>>> Polecamy: Polska gospodarka zwolni czy przyśpieszy? OECD rozwiało wątpliwości