Kurier wiozący paczki

Kurier wiozący paczki

źródło: ShutterStock

Celem przeprowadzonego badania miała być ocena usług firm pocztowych, w kontekście dostarczania przesyłek administracyjnych, w tym sądowych. Z opracowanego raportu wynika m.in., że aż 44 procent Polaków nie potrafi poprawnie zidentyfikować firmy, która odpowiada za dostarczanie korespondencji z sądów i prokuratur. Blisko jedna piąta respondentów nie potrafiła wskazać żadnego dostawcy. Na pierwszym miejscu znalazł się InPost, osiągając 56 proc. wskazań, 43 proc. respondentów jako dostawcę usług pocztowych z instytucji publicznych wskazało Pocztę Polską.

Interesująco przedstawia się ocena poszczególnych firm. Z ankiety wynika, że 23 proc. ankietowanych jest niezadowolonych z usług InPostu w zakresie dostarczania przesyłek administracyjnych, a 36 proc. ma o nich pozytywne zdanie. Respondenci zdecydowanie lepiej ocenili Pocztę Polską. 65 proc. osób jest zadowolonych z usług publicznego operatora, a zastrzeżenia do jego pracy ma 9 proc. badanych.

Prezes Instytutu Pocztowego Przemysław Sypniewski ocenił podczas konferencji prasowej, że przedstawione wyniki potwierdzają efekty kontroli prywatnych operatorów pocztowych przeprowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

- Dostarczanie przesyłek z sądów i prokuratur jest ważne dla każdego obywatela Rzeczpospolitej. Często wynik postępowania sądowego może zależeć od skutecznego i bezpiecznego dostarczenia przesyłki. Dlatego ważne, abyśmy byli w stanie obiektywnie ocenić, czy sposób w jaki to się w tej chwili odbywa jest dobry dla obywateli. – powiedział Sypniewski.

>>> Czytaj też: UKE nakazał usunięcie naruszeń przez PGP, InPost i Ruch

Przypomnijmy, że w raporcie pokontrolnym Prezes UKE wskazał na liczne naruszenia w zakresie realizacji usług na rzecz sądów i prokuratur. Wśród nich wymienił m.in. nieprzestrzeganie tajemnicy państwowej, niezapewnienie warunków świadczenia usług pocztowych niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa obrotu pocztowego oraz nieprzestrzeganie przepisów określających zasady doręczania i wydawania przesyłek na zasadach ogólnych oraz w postępowaniu karnym i cywilnym;

Zdaniem UKE stwierdzone nieprawidłowości prowadzą do zagrożenia bezpieczeństwa obrotu pocztowego, interesów podmiotów korzystających z usług oraz poważnych zakłóceń w działaniu organów wymiaru sprawiedliwości.

Do końca 2013 r. sądy i prokuratury doręczały swe pisma za pośrednictwem  Poczty Polskiej. Od 1 stycznia 2014 r. dostarczaniem tej korespondencji zajmuje się Polska Grupa Pocztowa. Prywatny operator zwyciężył w wartym ok. 500 mln zł przetargu, składając najniższą ofertę. Do końca 2015 będzie on doręczać wyroki, apelacje, wezwania dla stron i świadków oraz inne ważnych dokumenty sądowe.