"Umowa zawarta została na czas określony od dnia 12 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2018 r., a jej warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy oraz kolejowych stawek przewozowych mających zastosowanie przy realizacji regularnych i spotowych przewozów kolejowych w ramach oferowanej przez PCC Intermodal S.A. sieci krajowych i międzynarodowych połączeń intermodalnych. Przedmiotem przewozu będą jednostki transportu intermodalnego, w tym kontenery spełniające wymogi ISO oraz kontenery High Cube. Szacunkowa wartość umowy wynosi 72 213 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

PCC Intermodal to operator intermodalny organizujący regularne połączenia kolejowe. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Lotos Kolej to przewoźnik kolejowy z Grupy Lotos. W 2015 r. miał 5,6% udziału w krajowym rynku wg masy i 9,9% wg pracy przewozowej.