IMC chce opublikować prognozy finansowe na początku III kwartałuWarszawa, 15.04.2016 (ISBnews) - IMC planuje opublikować prognozy na bieżący rok na początku III kwartału, poinformował prezes Alex Lissitsa.

"IMC kolejny raz potwierdziła, że potrafi planować i wypełniać złożone inwestorom obietnice, nawet w trudnych warunkach dla spółek prowadzących biznes w Ukrainie. W 2015 roku w całości zrealizowaliśmy priorytetowe zadanie związane z obniżką zadłużenia spółki. Osiągnęliśmy wspaniałe operacyjne wyniki w zakresie uprawy soi. Poczyniliśmy również istotny postęp w projekcie optymalizacji segmentu produkcji mleka. Optymistycznie podchodzimy również do obecnego roku. Pracujemy nad prognozą na ten rok, którą planujemy opublikować na początku trzeciego kwartału" - powiedział Lissitsa, cytowany w komunikacie.

Grupa rolnicza IMC w ubiegłym roku zanotowała 66,5 mln USD zysku EBITDA, czyli o 16% więcej niż w 2014 r. Z kolei przychody wzrosły o 2% do 140,4 mln USD. Zysk netto w 2015 r. wyniósł 14,0 mln USD podczas, gdy w całym 2014 r. spółka miała 47,3 mln USD straty.

"Poprawa wyniku to efekt zmniejszenie bezgotówkowych strat wynikających z różnicy kursowej (30 mln USD w 2015 r. vs. 73,5 mln USD w 2014 roku). Było to możliwe dzięki znaczącej obniżce zadłużenia o 28,7 mln USD (całkowity dług na koniec grudnia 2015 r. to 98,7 mln USD) i spowolnieniu tempa dewaluacji ukraińskiej waluty w ubiegłym roku. Operacyjne przepływy pieniężne netto w 2015 r. wzrosły o 36,5% do 34,4 mln USD. Z kolei inwestycyjne przepływy w tym samym okresie wyniosły 3 mln USD" - czytamy dalej.

Największy udział, bo aż 96%, w przychodach ze sprzedaży miał segment uprawy zbóż i roślin oleistych (4% więcej niż w 2014 r.). 3,4% sprzedaży (4,8 mln USD) zostało wygenerowane w segmencie produkcji mleka (spadek o 39% r/r)

"Istotnie wzrosła wartość kapitałów własnych IMC. W wyniku przeprowadzonego audytu ich wartość wzrosła prawie dwukrotnie do 60 mln USD. Jest to efekt przeszacowania głównych aktywów w celu pokazania ich realnej rynkowej wartości w bilansie spółki. Wcześniej doszło do nominalnego spadku tej wartości w wyniku znaczącej dewaluacji hrywny w latach 2014-2015. Na przeszacowanie wpłynęła trudna sytuacja gospodarcza i polityczna na Ukrainie i wraz z jej poprawą realna wartość rynkowa aktywów spółki będzie rosła" - podano również.

Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Od maja 2011 r. IMC jest notowane na GPW.

(ISBnews)