W maju br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych otworzył w stosunku do spółki Kerdos Group postępowanie sanacyjne.

"W związku z czym przedmiotowy wniosek o ogłoszenie upadłości stał się bezprzedmiotowy" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka poinformowała o złożeniu oświadczenia zarządcy spółki zależnej Dayli Polska Sp. z o. o. w restrukturyzacji (Dayli) o cofnięciu wniosku o umorzenie postępowania sanacyjnego otwartego w stosunku do Dayli.

"Sąd w miejsce dotychczasowego zarządcy Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ustanowił zarządcą spółkę PMR Restrukturyzacje S.A. W dniu 25 maja 2016 roku nowy zarządca złożył do sądu oświadczenie w przedmiocie cofnięcia wniosku o umorzenie postępowania sanacyjnego" - czytamy w komunikacie.

Kerdos poinformował również o zawarciu przez spółkę Dayli umowy komisowej, w ramach której spółka wystawi weksel in blanco, który może zostać wypełniony przez komitenta zgodnie z deklaracją wekslową na kwotę nie wyższą niż 4 mln zł, jako zabezpieczenie roszczeń komitenta wynikających z nienależytego wykonania umowy, w szczególności sprzedaży poniżej umówionej ceny oraz utraty towarów,

Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą. Jest operatorem sieci Dayli w Polsce oraz Meng w Luksemburgu. 

(ISBnews)