„Dobry lub bardzo dobry” – tak miniony rok ocenia ponad 82 proc. polskich przedsiębiorców. Te pozytywne dane, wypływające z badań Instytut Badań i Raportów Społecznych (IBRIS) dla Diners Club, nie oznaczają jednak, że nie ma żadnych zastrzeżeń ani wymagań co do legislacyjnej struktury oraz klimatu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wśród przeszkód, które napotykają firmy na drodze rozwoju istotną barierą nadal są trudności w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych. Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Mikrofirmy pod lupą” z 2019 r., wśród innych przeszkód wymienić można także brak współpracy między przedsiębiorstwami oraz niewystarczająco rozwiniętą zewnętrzną infrastrukturę. Do tego dochodzą problemy związane ze znalezieniem odpowiednich pracowników: badania Manpower wskazują, że już ponad połowa pracodawców w Polsce zgłasza trudności z pozyskaniem pracowników o pożądanych kwalifikacjach.

- W tej sytuacji firmy muszą się angażować w pozyskanie kadr już na etapie zdobywania wykształcenia. I my im w tym pomagamy. Zresztą wspieramy polski biznes kompleksowo, oferując konkretne rozwiązania, odpowiadające na bieżące potrzeby przedsiębiorców – podkreśla Paweł Kolczyński.

Leasing i pożyczka

To, że polscy przedsiębiorcy mają potencjał rozwoju, nie ulega wątpliwości. IBRIS zapytał przedsiębiorców o ich cele na 2019 r. Co trzecia firma z sektora MŚP wskazała, że zamierza dokonać w przyszłym roku inwestycji ukierunkowanych na zwiększenie skali działalności. ARP S.A. ma ambicję pomóc im rozwinąć skrzydła. W jaki sposób? Poprzez szereg programów i inicjatyw, stymulujących rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Jedną z takich inicjatyw było powołanie spółki ARP Leasing - jej zadaniem jest udostępnienie usług leasingu typu asset finance, obejmującego maszyny, sprzęt IT i inne urządzenia. W ten sposób ARP Leasing ma zaspokoić skokowo rosnący popyt na leasing w Polsce. Według prognoz Związku Polskiego Leasingu, rola leasingu w polskiej gospodarce w kolejnych latach będzie systematycznie wzrastać. Już w 2022 r. ma osiągnąć poziom nawet 24,5 mld zł, o ponad 20 proc. wyższy niż w 2018 r.

Reklama

- Do tego również do małych i średnich przedsiębiorców kierujemy wsparcie finansowe w postaci pożyczek. Oferujemy dla MŚP pożyczki inwestycyjne, obrotowe, na sfinansowanie kontraktów oraz pożyczki płynnościowe w związku z dobrowolnym poddaniem się procedurze split payment. W tym roku jesteśmy gotowi przeznaczyć na ten cel nawet 200 mln zł – zapowiada wiceprezes ARP S.A., dodając, że spółka nie podlega prawu bankowemu, co zwiększa jej elastyczność na tle banków.

Kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców

Działalność ARP S.A dla przedsiębiorców ma charakter kompleksowy – od wsparcia pożyczkowego po inwestycje w kapitał ludzki. ARP S.A. ogłosiła ostatnio konkursy na najlepsze prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie przygotowane przez absolwentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. To jedna z recept na usprawnienie transferu wiedzy między nauką a biznesem.

Nie brakuje też projektów infrastrukturalnych. ARP S.A. uruchomiła w ubiegłym roku Program Fabryka skierowany do średnich miast, zagrożonych utratą funkcji społecznych. W ramach programu zbudowane zostaną nowoczesne centra usług biznesowych w Radomiu, Elblągu, Zamościu oraz Mielcu. Kolejnym projektem są hale przemysłowe czyli przygotowane „pod klucz” obiekty przeznaczone dla przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych pod nadzorem ARP S.A. Takie hale powstaną w Stalowej Woli, Radomiu, Tarnobrzegu, Jasionce k. Rzeszowa i Mielcu. Wartość tych inwestycji to 107 mln zł. To odpowiedź ARP S.A. na zgłaszane zapotrzebowanie przedsiębiorców w kwestii dostępu do zewnętrznej infrastruktury.

ARP S.A. – plany na dziś i na jutro

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskiego biznesu ARP S.A. tworzy Centra Obsługi Przedsiębiorców, w których przedstawiciele firm mogą zasięgnąć wiedzy o instrumentach i narzędziach, jakie mogą pomóc im się rozwijać i budować pozycję rynkową. Pierwsze centra zostały już otwarte w Wrocławiu, Katowicach i Gdyni. Kolejne powstaną w Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Białymstoku i Lublinie.

I wreszcie wsparcie najbardziej ryzykownych, ale i obiecujących innowacji – ARP S.A. od 2016 roku organizuje cykliczne warsztaty ARP Innovation Pitch, których celem jest poszukiwanie rozwiązań technologicznych, odpowiadających potrzebom dużych spółek wśród sektora małych i średnich firm. W bilateralnych spotkaniach udział biorą przedstawiciele start-upów oraz małych i średnich firm, prezentując rozwiązania na wyzwania stojące przed dużymi rynkowymi graczami. Do tej pory w ARP Innovation Pitch uczestniczyły m.in. PGNiG, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Synhos, czy Grupa Azoty Puławy.

W dziewiętnastu dotychczasowych edycjach ARP Innovation Pitch przeanalizowano ponad 400 pomysłów, a 50 laureatów wdrażało swoje rozwiązania w polskich przedsiębiorstwach. W tym roku ARP S.A. nie chce zwalniać tempa. Cel jest jasny: 2019 r. jak i kolejne lata mają być dla polskiego biznesu równie dobre, co 2018 r.

Źródło nieznane